Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури - обучение

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 28.06.2015      1268

Във връзка с промените на Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Държавен фонд Земеделие организират обучение на земеделски производители относно интегрирано управление на вредителите. В 28 области на страната ще се проведат 40 семинара. Всеки един участник в края на обучителната програма след успешно издържан тест, ще получи удостоверение, че е участвал в семинарите и е наясно какви са основните изисквания за производството на интегрирарана земеделска продукция. От изключителна важност е всяка една стока да бъде правилно етикирана, маркирана и предложена на пазара по високите стандарти на Закона за защита на растенията. Със съответното удостоверение стопаните могат да кандидастват за получаване на сертификат за използване на продукти за растителна защита от професионална категория.

Както пресцентърът на БАБХ съобщи, на 12.05.2015 г. се проведе първата организационна среща на Областните дирекции на БАБХ на тема: „ Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури“ по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. На срещата се очерта дължината и съдържанието на модулното обучение за земеделски производители.

В първия модул участниците ще бъдат запознати със законодателството по темата в конкретн апоследователност.

Законодателство:

  • Съответствие на Закона за защита на растенията с Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди. Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди;
  • Интегрирано управление на вредителите съгласно изискванията на Закона за защита на растенията. Възможности за използване на консултантски услуги.
Във втория модул ще се разработят специфичните принципи на интегрирано управление на вредителите.

Общи и специфични принципи на интегрирано управление на вредителите:

  • Общи принципи за интегрираното управление на вредителите по Закона за защита на растенията;
  • Специфични принципи за интегрираното управление на вредителите по Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване;
  • Условия и ред за интегрирано производство, ред за регистриране на земеделските производители съгласно Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване;
  • Означаване на интегрираното производство, проследяване пътя на продукцията и контрол съгласно Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване.

източник: Българска агенция по безопасност на храните