До 29 май могат да се подават заявления за директни плащания без санкции

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 16.06.2015      1158

Министерството на земеделието и храните, след консултации с браншовите организации в страната и зелена светлина от Европейската комисия, удължи срока за подаване на заявления по Кампания 2015 г. до 29 май без санкции.

Решението на МЗХ засяга всички схеми за директни плащания и преходна национална помощ, както и мерките по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г.), за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане, подавано по реда на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 година. Също така се удължават и сроковете за извършването на редакции в подадени вече заявления, в това число добавяне на схеми, мерки, парцели или животни, което ще става до 15 юни 2015 година. След 29 май до 23 юни включително, земеделските стопани могат да подават заявления, но със санкция от 1% за всеки просрочен работен ден.