В овощната градина през април

Автор(и):  проф. Мария Боровинова
Дата: 03.05.2015      5023

При ябълката във фаза “миши уши” се извършва първото предцъфтежно пръскане срещу струпясването и брашнестата мана с една от следните фунгицидни смеси: Борделозов разтвор 1% + Байфидан 250 ЕС - 0,015%; Шампион ВП – 0,3% + Байфидан 250 ЕС - 0,015%;Купроксат ФЛ – 0,3% + Байфидан 250 ЕС - 0,015%; Мерпан - 0,15% + Байфидан 250ЕС- 0,015%; Строби ДФ - 0,02% + Делан 700ВДГ – 0,035%.

Сортовете, усойчиви на струпясване - Прима, КООП- 10, Флорина, Либърти, Пионер, Макфрий, Пилот, Топаз, Новамак, Сава, Рубинола,Джонафрий, Джонатан и др., да се пръскат само срещу брашнеста мана с Байфидан 250 ЕС - 0,015% или Систан екозом – 60-185 мл/дка. Второто предцъфтежно пръскане се провежда във фаза цветен бутон. Използват се същите фунгицидни смеси, както при първото.Дитан М45 – 0,3%, Манфил 75ВП – 320г/дка, Мерпан/каптан/ - 0,15%, Полирам ДФ – 0,2%, Санкоцеб 80ВП – 0,3%, Тирам 80Вп – 0,3%, Фолпан 25ВГ – 0,15% също са ефикасни срещу струпясването, но при сортове, които са чувствителни на брашнеста мана, трябва да се комбинират с Байфидан 250 ЕС - 0,015%. В градини, където има висока плътност на ябълкова плодова оса/ миналата година са установени повреди по завръзите/, към фунгицидния разтвор се добавя Децис 2,5ЕК – 0,03% или Нуреле Д /Самба/ - 0,04%. Посочените два инсектицида са подходящи и за борба срещу мъхнатия бръмбар в млади ябълкови градини, които са в период на начално плододаване и при много висока плътност неприятелят може изцяло да унищожи реколтата.

При ябълката през април се провежда и цъфтежното пръскане, което е много важно за предпазване на цветовете от струпясване. През години с чести превалявания и висока атмосферна влажност при чувствителните на тази болест сортове сортове стават масови заразявания, в резултат на което цветовете окапват – такива повреди много често остават незабелязани и стопаните ги отдават на други причини. Това пръскане е насочено и срещу брашнестата мана и кафявото гниене.

За цъфтежното пръскане се използва един от следните фунгициди: Болеро 12 ЕК – 0,06%, Луна експирианс – 20-75 мл/дка, Систан супер 24ЕК – 0,03%, Строби ДФ-0,02%, Флинт макс 75 ВП – 0,02%, Хорус 50ВП – 0,03%, Фоликур 25ВГ – 0,04%, Шавит 72,5 ВДГ – 0,2% или комбинацията Строби ДФ – 0,02% + Делан 700 ВДГ – 0,035%.

При крушата се провежда само едно предцъфтежно пръскане. То е насочено срещу струпясването, крушовите листни бълхи, крушовата дървеница и крушовата плодова оса. Използва се Бордолезов разтвор 1% или Шампион ВП – 0,3% в комбинация с един от инсектицидите: Вазтак нов 100 ЕК - 0,02%, Децис 2,5 ЕК- 0,03 %., Синеис 480 СК – 30- 43,7 мл/дка. Цъфтежното пръскане при крушата е насочено срещу струпясването и кафявото гниене и се използват фунгицидите посочени за цъфтежно пръскане на ябълката.

В този период дюлята се пръска срещу загиване на завръзите.Първото пръскане срещу тази гъбна болест се провежда във фаза цветен бутон, а второто по време на цъфтежа. За първото третиране най-добре е да се използва Бордолезов разтвор 1% или Шампион ВП - 0,3%, а за цъфтежното - Хорус 50ВП – 0,03% или Луна експирианс – 20-75 мл/дка.

Преди цъфтежа или по точно във фаза цветен бутон сливовите дървета се пръскат срещу сливовата плодова оса. Използва Децис 2,5 ЕК- 0,05% или Сумицидин 5 ЕК – 0,02%.

При младите плододаващи костилкови видове във фаза цветен бутон се пръска срещу мъхнатия бръмбар, който при много висока плътност може да унищожи напълно цветовете. За борба срещу него се използва децис 2,5ЕК – 0,03% или нуреле Д /самба/ - 0,04%.

При всички костилкови овщни видове през април обикновено се извършват цъфтежни пръскания за борба срещу кафявото гниене. Ефикасни фунгициди срещу това заболяване са: Луна експирианс – 20-75 мл/дка, Хорус 50ВП – 0,045%, Делан 700 ВДГ – 0,05%, Тирам 80 ВГ – 0,3%.

Повечето от отглежаданите у нас кайсиеви и вишневи сортове са чувствителни на кафяво гниене и при влажна пролет и по-продължителен цъфтеж при тези два вида трябва да се извършат две цъфтежни пръскания. Първото - в началото на цъфтежа, а второто - 8-10 дни след първото.

Цъфтежните пръскания да се провеждат сутрин, когато няма летеж на пчели. Използваните фунгициди не са токсични за пчелите, но те трябва да бъдат предпазени от струята при пръскането и от вмирисване с фунгициди.

Ягодовите насаждения преди цъфтежа се пръскат с Бордолезов разтвор 1% или Шампион ВП – 0,3% в комбинация с Карате зеон 5 КС - 0,02% - за опазването им от листни петна ( бели и червени) и хоботници. По време на цъфтежа да се третира срещу сивото гниене с един от следните фунгициди: Топсин М 70ВДГ – 0,1%, Тирам 80ВГ – 0,3%, Шавит Ф 72ВДГ – 0,2%.

При малината, когато младите издънки достигнат височина 15-20 см, се пръска с Бордолезов разтвор 1% или Шампион ВП – 0,3% срещу петносване при пъпките (дидимела) и засъхване на леторасЛите (кониотириум).