Corteva

Технологичната инструкция за приложение на компост при отглеждане на разсад от броколи при късно полско производство

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 20.12.2023      262

Технологичната инструкция за приложение на компост при отглеждане на разсад от броколи (Brassica oleracea L. var. italica Plenck), късно полско производство е предназначена за фермери насочени към производство на броколи в условията на конвенционално и устойчиво земеделие.

Необходимостта от редуциране на минералното торене и въвеждането на иновативни технологии при разсадопроизводството са основни причини да се търсят нови технологични елементи при отглеждането на зеленчукови култури за късно полско производство. Отглеждането на разсад от късни култури в субстратна смес в терини е слабо разпространен метод в страната, но той се отличава с редица предимства пред класическият метод на открита леха. Обогатяването на торфоперлитената смес с компост е нов елемент в технологията за разсадопроизводство в страната на открити площи. Компостът се отнася към групата на органичните торове и се получава от растителни и животински отпадъци под влиянието на микроорганизми. По-съществено значение имат зелените отпадъци от земеделски площи, включително и плевена растителност, чието компостиране с оборски тор ги превърща в продукт, приложим като органичен източник на хранителни вещества в градинарството.

технология

Научната разработка в няколко стъпки представя основните етапи при разсадопроизводство на броколи: подготовка на субстратната смес, срок на сеитба на семената, грижи за разсада, основни болести и неприятели и борбата с тях. За извеждане на правилна борба с вредителите се препоръчва да се следи актуализацията на продуктите за растителна защита в БАБХ. Към инструкцията е добавено и приложение за производството на качествен компост от растителни остатъци, оборски тор и слама.

диплом

„Технологична инструкция за приложение на компост при отглеждане на разсад от броколи (Brassica oleracea L. var. italica Plenck), късно полско производство” е наградена с Диплом в конкурс за иновации на АГРА 2023 в раздел „Научни разработки”.