Парламентът отмени режима на санкции за публичните дружества, собственици на земеделска земя

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 10.06.2015      1133

Да припомним тази скандална сага, продължила близо година. През 2014 г. Парламентът направи поправка в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. Според нея земеделска земя не могат да притежават чуждестранни физически лица от държави извън ЕС и търговски дружества, които пряко или косвено са собственици на фирми, регистрирани в офшорни зони или в страни извън ЕС и европейското икономическо пространство.

През февруари т.г. бе въведена финансова санкция за нарушителите – глоба от 100 лв. на декар при първо нарушение и по 300 лв. на декар при рецидив. Предвидено бе тази драстична мярка да влезе в сила от 1 май 2015 година. На 24 април гратисният срок бе удължен до 1 октомври 2015 година. На 30 април Парламентът изненадващо отмени окончателно глобите за публичните дружества. Това решение бе прокарано чрез преходните и заключителните наредби в Закона за пазарите и финансовите инструменти. Мотивът за въвеждане на изключението е, че борсовите дружества не могат да контролират акционерите си и е възможно чрез тях чужденци да имат косвена собственост върху земеделските земи, което е забранено.

До тази развръзка се стигна след като бизнесът се противопостави много категорично срещу суровите финансови санкции. Според експертите в бранша, ако депутатите не бяха защитили интереса на публичните дружества, щеше да бъде убит бизнес за повече от 1,5 млрд лева. Промяната се наложи и защото Европейската комисия започна разследване на забраната чужденци да купуват земеделска земя в България, тъй като подобна мярка според европейското законодателство е в противоречие на правилата за свободно движение на хора и капитали.

Заедно с отмяната на тежките финансови глоби по отношение на публичните дружества родните депутати приеха и норма за отседналост – собствениците на земеделски земи да са пребивавали поне 5 години в страната. Според запознати с казуса тази мярка е още една индикация, че наказателната процедура на ЕК ще продължи.

Б.Р. Списание “Растителна защита” публикува в отделна брошура пълния текст на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи след последните поправки/вкл. новият срок за въвеждане на наказателните глоби – 1 октомври 2015 г./, който бе изпратен на читателите заедно с брой № 4 на списанието. На 27 април приключи редакционната подготовка на броя и поради тази причина не беше възможно да бъде включено в текста на ЗПСЗЗ последното решение на Парламента от 29 април 2015 г. за отмяна на санкциите за публичните дружества, за което Ви информираме с известно закъснение.