Билкарница

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 10.06.2015      4848

Отглеждането на лечебни растения ще бъде приоритет по мярка Млад фермер и Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

През март 2015 г. на 6 места в област Пловдив се проведоха информационни срещи, в които фермери, билкосъбирачи и всички заинтересувани от развитието на поминък базиран на лечебните растения получиха информация и лична консултация.

Част от цялостната инициатива за популязиране на устойчиво ползване на билките в България е създаването на Билкарница във Врачанския Балкан. На 1300 метра надморска височина ще се събират, сушат и разпределят билки в природния парк. Мястото е избрано с оглед богатото разнообразие на билките и наличието на туристи, които все още нямат необходимата информация кои са защитените видове и кои са забранените за ползване от българското и европейското законодателство. Липсата на основни познания за лечебните растения води до намалена полза от тяхното използване и унищожаване на наличните находища.

Това е първият български проект, който се съфинансира по компонент „Информация и комуникация” на Програмa Life + , на Европейската комисия. Предвиденото програмно време за осъществяването му е от октомври 2013 г. до март 2016 г. Проектът се осъществява от Фондация “Информация и природозащита”, Българско национално радио и “Екологични консултации”.

Едни от най-добрите експерти у нас ще запознаят широката публика със събиране и преработка за получаване на качествени билки; видове технологии, посадъчен материал за култивиране на лечебни растения, както и за мерките за финансово подпомагане на земеделските производители по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.