Corteva

Фокстрот® 69 EВ – висока селективност и отличен контрол на житни плевели

Автор(и):  ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ
Дата: 19.11.2023      463

Високоефективен селективен хербицид за борба срещу едногодишни житни плевели при пшеница и ечемик.

Основен и доказал се през последните години продукт предлаган от ФМС.

Предимството, което отличава Фокстрот® 69 EВ от останалите противожитни хербициди на пазара като качество, е добавеният в него антидот – клокинтоцет-мексил,  който е ново поколение и гарантира отлична селективност за културите, като ги предпазва от хербициден стрес.

Фокстрот® 69 EВ се справя отлично с основни житни плевели като див овес, лисича опашка, видове просо, кощрява, обикновена ветрушка и много други. Прилага се в доза – 100 м/дка. Най-висока активност ефикасност се постига, когато продуктът се прилага на активно растящи плевели.

Втора професионална категория.