Eвропейската комисия разреши 10 нови ГМО култури за храни и фуражи

Автор(и):  Нора Иванова, Редактор Растителна Защита /РЗ/
Дата: 02.06.2015      1045

Миналата седмица Европейският съюз одобри вноса на 10 нови генетично модифицирани култури за храни и фуражи и два вида декоративни цветя. В информацията от пресцентъра на европейската Комисия се съобщава, че избраните култури са преминали пълната процедура за разрешение, която включва положителна научна оценка от Европейския орган за безопасност на храните ( EFSA). Разрешенията ще бъдат валидни 10 години, като всички продукти, произведени от конкретните ГМО култури ще се подчиняват на правилата за етикиране и проследимост на ЕС. Също така се удължи употребата на седем други земедеслки култури.

Одобренията ще бъдат включени в съществуващия списък с 58 ГМО култури, разрешени в Европейския съюз. Генетичните модификации касят предимно защита срещу вредители или устойчивост към хербициди. Одобрени за внос са и два вида карамфили, разработени от Suntory Holdings.

Приетите ГМО са както следва:
царевица MON 87460, соя MON 87705, соя MON 87708, соя MON 87769, соя 305423, соя BPS-CV127-9, царевица MON 88302, маслодайна рапица, памук T304-40, памук MON 88913, памук LLCotton25xGHB614.

7 подновени разрешителни:
царевица T25, царевица NK603, маслодайна рапица GT73, памук MON 531 х MON 1445, памук MON 15985; памук MON 531 и памук MON 1445.

2 вида ГМО карамфили: IFD-25958-3и IFD-26407-2.

В унисон с деветата среща за преговорите за въвеждане на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (TПТИ) бяха официално публикувани новите разрешителни за ГМО в Европа. Случайни неща няма, и под това решение прозира активната политика на ЕС по посока легализиране и въвеждане на спорните култури, които вече от години са част от менюто на американския гражданин.

Одобренията все още не означават отглеждане на ГМО на територията на стария континент, но успяха да разбудят духовете в двата враждуващи лагери. Еколозите виждат в действията на Комисията отдръпване от обещанието на Жан-Клод Юнкер за промяна на правилата за ГМО, която да позволи на националните правителства да забраняват този вид култури, дори при наличие на разрешение на ниво ЕС. Правителството на САЩ отправи няколко хапливи забележки, че решението представлява пречка за преговорите за планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ. Регламентирането на европейското към американскто законодателство в областта на земеделието е двустранен процес, който изисква международно търпение и в същото време крие големи рискове. Не е тайна, че демократизирането на процедурата по взимане на решения в ЕС е доста тромава, и в повечето случай, е обречена на неуспех. За да бъде отхвърлена или приета една генномодифицирана култура е необходимо квалифицирано множество в Съвета на министрите на ЕС. През последните 10 години напрактика нито едно от гласуванията в Съвета не е с конкретен краен резултат, подлежащ на окончателно въвеждане в различните страни. Много от малките страни като Австрия, Люксембург и Унгария често блокираха взетите решения и се придържаха към курс на противопоставяне. В резултат на постоянното “невземане на решения”, ЕС беше принуден да излъчи европейската Комисия като правов орган, в чийто ръце остава цялата отговорност по приемането или отхвърлянето на генномодифицираните култури. Дали всяка една членка ще успее да оспорва приети вече клаузи тепърва ще видим.

Любопитни сме да видим какви ще се следващите стъпки на участващите партньори в тази иновативна и безкрайно спорна област.