На вниманието на рекламодателите на списание “Растителна защита&семена и торове”

Автор(и):  Весела Шишкова, Главен редактор
Дата: 10.06.2015      1138

Списание “Растителна защита” стартира нов информационен продукт с адрес Екологично Насочени Площи /ЕНП/ , които през новия програмен период/2014-2020/ ЕС целево ще финансира и подпомага/т.нар.зелени плащания, част от Системата за директни плащания на площ - СДПП/. Тази идея на нашето издание, продиктувана от големия професионален читателски интерес и необходимостта от компетентни знания и практически съвети за успешното производство на бобовите/азотфиксиращи/ земеделски култури, повечето от които не са отглеждани в България от много години, е със следните характеристики:

І. Основната тема на брой 5/2015 на списанието /излиза 5 юни/ ще бъде защитата на соята от вредители. Тази тема се подготвя от екип на Опитната станция по соята в гр.Павликени. Тя обхваща всички аспекти на борбата с болестите, неприятелите и плевелите, сортовия състав и някои агротехнически практики. Целта е да се покаже, че качествената растителна защита е ключов фактор за постигане на устойчиво производство в несигурна климатична и фитосанитарна среда, за пълна изява на добивния потенциал на сортовете.

Ако проявявате интерес към това редакционно намерение, може да участвате в специалния информационен панел с реклама или ПР материал. Цената на един ПР/1 стр. А4/ е 300 лева, а на една реклама/1 стр.А4/ е 400 лева. ПР материал+реклама/2 стр. А4/ е 500 лева.

Предвид обстоятелствата, имащи отношение към технологичните срокове за подготовка и отпечатване на броя, Ви молим да ни информирате до 30 април за решението си, независимо какво е то/положително или отрицателно/ на телефони: 0889 44 97 33 – В.Шишкова, 0885 368 131 – Е.Иванов или на имейл адреса vesi51@abv.bg.

Крайният срок за получаването на рекламните материали е 7 май 2015 година.

ІІ. Следващата инициатива на сп.”Растителна защита” ще бъде публикуването на специално луксозно Приложение, което ще се разпространява заедно с бр.6/2015 на списанието /излиза 5 юли/. Широкомащабно ще бъде представена темата за растителната защита, сортовата структура и нейния добивен потенциал на “зелените” култури от проекта ЕНП: фий, грах, люцерна, фасул, леща, нахут. Автори на това актуално практично помагало са научни работници от Института по фуражите в Плевен и Добруджанския земеделски институт край гр. Ген.Тошево.

В случай, че припознаете това наше начинание за сполучлив авторски опит да бъде предложена съвременна високопрофесионална информация на българския земеделец, от която той безспорно се нуждае, Ви предлагаме рекламно участие в специалното Приложение.

Цените:

  • Втора корица – 400 лева
  • Страница срещу втора корица – 350 лева
  • Страница срещу началото на текста – 350 лева
  • Трета корица – 350 лева
  • Страница срещу трета корица – 300 лева
  • Четвърта корица – 500 лева
  • Фолио/две стр. в средата/ - 400 лева
  • Рекламна страница без избор на място – 250 лева
  • ПР материал – 300 лева
  • Реклама+ ПР материал /две стр.А4/ - 400 лева

Ще Ви бъдем благодарни, ако ни информирате за Вашите намерения до 30 април на телефоните или имейл адреса, посочени по-горе.

Нашата молба е да получим отговор, независимо какъв е той! Мълчаливото несъгласие/или съгласие/ затруднява планирането и последващите действия за реализиране на замисъла в желаните срокове.

С уважение,
В.Шишкова
гл.редактор на сп.”Растителна защита”