Corteva

Малината – плод с положителен нетен експортен баланс

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 17.09.2023      390

На 15-и и 16-и септември в град Попово се проведe VIII-мото Национално специализирано изложение за ягодоплодни и Фестивал на малината.

За домакин на фестивала беше избран град Попово, защото там се отглеждат най-много малинови насаждения –  391,3 дка, по актуални данни на Министерството на земеделието и храните.

Малиновите масиви – 472,7 дка са основен земеделски поминък на всичките, общо пет общини на на Търговищка област и на община Опака.

При откриването на Фестивала на малината в Попово заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев заяви, че в интервенциите по обвързано подпомагане вече е включено и оранжерийното производство на малини и ягоди. През 2023 г. стартира и държавна помощ в подкрепа на направени разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури, по която производителите и на ягодоплодни имат възможност да заявят подпомагане до 2 октомври т.г.


Схема за напояване на земеделски култури: срокове, документи и бюджет


малини

В България има 39 предприятия в този сегмент, като производството на малини през миналата година е било близо 5 700 тона, от които над 3 100 тона са реализирани свежи и замразени за износ. 2 600 тона са преработени.

Зам.-министърът припомни, че малините са един от продуктите с положителен нетен експортен баланс от сектора на плодовете в страната.

Александър Йоцев се надява, че политиката на земеделското министерство ще засили подкрепата си за българското овощарство с цел засилване на неговата пазарна ориентация и конкурентоспособност.

По традиция на празника на малината бяха представени свежи плодове от ягодоплодни култури, храни, сокове, сладка, вино и безалкохолни напитки с малинов вкус. Проведе се и конкурс за домашно приготвено сладко от малини, както и кулинарно изложение.

Вторият ден на изложението беше посветено на посещения на полета и оранжерии с ягодоплодни в региона на град Попово и представяне на машини, техники и оборудване за поливане и борба с градушките.