Corteva

Неприятелите в овощната градина през септември

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 02.09.2023      499

През  септември средноденонощните температурите се понижават и през втората половина на месеца могат да се наблюдават ранни слани, гръмотевични бури и градушки, които нанасят сериозни повреди на растенията и на плодовата продукция. Периодът е характерен с постепенния преход от летни към есенно-зимни условия. Много активно фотосинтезира листният апарат на дърветата, осигурявайки асимилати за изхранването на плодовете, диференцирането на плодните пъпки и отлагането на резервни хранителни вещества. За да се гарантира по-добро запасяване с хранителни вещества, по-леко понасяне на ниските зимни температури и нормално плододаване през следващата година, е необходимо своевременно да се  оберат плодовете.

Развитието на болестите по овощните растения през периода затихва, но при дъждовни условия могат да се наблюдават заразявания от струпясване по ябълката, дори по време на беритбата на есенните и зимните сортове. Плътността на неприятелите значително намалява, тъй като много от тях са преминали в неактивни стадии – какавиди и яйца, но най-късно излюпените гъсеници от последните поколения на плодовите червеи продължават да причиняват червясване на плодовете.

акар

Червен овощен акар

През  септември продължава вредната дейност на вида. Ларвите, нимфите и възрастните смучат сок от листата, в резултат на което хлорофилното съдържание намалява и това се отразява неблагоприятно на фотосинтезата. Листата при силно нападение преждевременно изсъхват и окапват.

Контрол: За намаляване зимния запас от яйцата на акара да се пръска при праг на икономическа вредност от 3-4 подвижни форми на лист.

Разрешени продукти за растителна защита: а.в. абамектин 18 г/л - Вертимек 018 ЕК 100 мл/дка при ябълка, а.в. хлорантранилипрол  45 г/л + абамектин 18 г/л - Волиам тарго 063СК 75мл/дка, а.в. хекситиазокс 31,2 г/л + фенпироксимат 62,4 г/л - Нисоран плюс 120мл/дка.

круша

Обикновена крушова листна бълха

През септември завършва развитието си четвъртото и започва развитието на петото поколение. Възрастните и ларвите смучат сок отделят обилно медена роса, в резултат на което се образуват чернилни гъбички. При силно нападение загиват цели дървета.

Контрол: Преди масовото преминаване по местата за зимуване и за намаляване на зимуващата популация на крушовата бълха, да се пръска при праг на икономическа вредност 4-6% леторасли с колонии от възрастни и ларви на едно дърво.

Разрешени продукти за растителна защита: а. в. тебуфенпират - Ширудо 25 г/дка; а.в. спиротетрамат - Мовенто 100 СК 0,12-0,15%; а.в. спинозад – Синейс 480 СК 30-35 мл/100 л вода и други.

пробивач

Крушов пъпкопробивач

Сериозен неприятел по крушата, който развива едно поколение годишно и зимува като яйце в пъпките. Ларвите се излюпват през пролетта, бръмбарите се появяват през май и изпадат в диапауза до края на септември. С появата по-късно снасят яйцата си в пъпките и така остават да зимуват.

Контрол: Борбата е насочена срещу възрастните преди яйцеснасяне при установяване на първите копулиращи двойки през есента.

Разрешени продукти за растителна защита: Няма официално регистрирани продукти, могат да се използват всички контактни инсектициди, в концентрации използвани за другите неприятели.