Биологичните агенти срещу неприятелите по културите

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 25.05.2015      1190

С нарастващото производство на биологична земеделска продукция се увеличава интереса към биологичните агенти като алтернатива или допълнение към третирането на културите с препарати за растителна защита. Друг фактор, който налага определянето и изготвянето на конкретен списък за видовете биоагенти са и измененията, наложени от общата селскостопанска политика на ЕС и директните плащания. Министерството на земеделието и храните заедно с Министерството на околоната среда и водите съставиха списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат на територията на България срещу неприятелите по културите.

Пълният списък може да бъде намерен на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и Българска агенция по безопасност на храните.

За всички наши читатели предлагаме също списъка на биологичните агенти:
СПИСЪК НА БИОЛОГИЧНИТЕ АГЕНТИ