Corteva

Консултативният съвет по плодове и зеленчуци: субсидиите да са съобразени с райониране на културите и адаптиране на производството към климатичните промени

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.08.2023      305

На 11 август 2023 г. в Министерството на земеделието и храните се състоя Консултативният съвет по овощарство и зеленчукопроизводство, в който взеха участие представители от цялата хранителна верига –  политика, бизнес, научните среди, земеделските производители и браншови организации.

На заседанието бяха обсъдени предложения за промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027, които засягат дейността на сектора. Акцент на заседанието беше отправеното предложения от научните среди за определяне на субсидиите според района и културите подходящи за него. Научните институти към ССА предложиха да се направи ново райониране на сортовете и адаптиране на производството към климатичните промени. Само по този начин според тях ще се гарантира качествено производството на български плодове и зеленчуци. На Консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство са участвали учени от следните институти от структурата на Селскостопанска академия: Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, Селскостопанска академия (ССА); Институт по земеделие, гр. Кюстендил, ССА; Институт по овощарство, гр. Пловдив, ССА; Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен, ССА; Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян, ССА и Институт по аграрна икономика, ССА.

„Целта на този Консултативен съвет е да свържем производството от полето до масата и да си защитаваме националния интерес по цялата продуктова линия“, заяви министър Вътев. Той подчерта значението на кооперирането за земеделските производители и възможностите, които то дава по отношение на пазарното им присъствие и достъпа до инвестиции.

На заседанието бяха обсъдени и други идеи за подобряване на ситуацията в сектора. 

Със създаването на земеделски сдружения, където да се доставя фермерската продукция, а те от своя страна да я пласират в търговската мрежа чрез гарантиран произход и унифицирано пакетиране, се смята че това ще бъде един ефективен метод за контрол на продукцията.

Процесът може да се стимулира като чрез държавна помощ се раздават безплатни опаковки за плодове и зеленчуци на тези сдружения. За да се подпомогне процесът, се обмисля създаването на програми за тези организации, чрез които те да могат да си изградят хладилни бази, линии за опаковане и другите необходими неща.

Другият важен въпрос – контролът на производителите със зелени талончета, също беше обсъден на срещата. Известно е,  че има търговци, регистрирани като земеделски стопани, които препродават чужда стока в сериозни обеми без касов бон и по този начин създават нелоялна конкуренция. Един от предложените начини за справяне с проблема е, задължаване на всички търговци да издават касови бележки. Как точно смята Министерството да пребори този казус все още не е ясно, но поне в рамките на заседанието беше формулиран и адресиран този належащ проблем за всички производители на зеленчуци и плодове в страната.

По време на срещата беше направена и заявка да се създадат и няколко тържища от ново поколение.

„За първи път имаше съгласие за това, че държавата трябва да започне да прилага определени политики и целенасочено да организира производството чрез тези политики и подпомагането му“, посочи доц. д-р Сава Табаков от Аграрния университет в Пловдив.