Селскостопанската академия има нов председател и три научно-координационни центрове в областта на земеделието

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 23.05.2015      1484

В края на март за председател на ССА е назначена проф. Тотка Трифонова, която до момента заемаше поста директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ (ИПАЗР). По образование е агроном със специалност „Растителна защита“ и има над 160 научни публикации в областта на земеделието и е член на различни специализирани научни съвети.

Паралелно със смяната на досегашния председател, селскостопанската академия създава и три научно-координационни центрове с цел подобряване и засилване на сътрудничеството между различните структури в Академията, постигане на ефективна система за научни изследвания, ускорен трансфер на знания в практиката и комерсилизация на научните продукти.

  1. Център за изследване и иновации в земеделието, храните и устойчиво управление на ресурсите;
  2. Център за изследване и иновации в животновъдството, рибарството и аквакултурите;
  3. Център за генетични изследвания и селекционна мрежа в земеделието.

Очаква се повишаване потенциала на академичния състав в приоритетни области на научните изследвания, изграждане на ефективни технологични платформи и възможност за развитие в посока на центрове за компетентност.

Източник: ССА