Corteva

Oткрит ден на Института по царевицата в Кнежа

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 31.07.2023      397

На 8 август 2023 г. в Институт по царевицата – Кнежа ще се проведе Открит ден на тема “Селекционни постижения на Институт по царевицата-Кнежа”. Програмата предвижда да бъдат представени най-новите разработки на учените в областта на царевицата, както и посещение на Демонстративното поле с хибриди царевица на ИЦ-Кнежа.

През 2023 г. в ИЦ-Кнежа бяха засети четири демонстративни участъка в производствения участък на Институт по царевицата – Кнежа – 45 бр., ,,Център по внедряване ЕООД‘‘ гр. Кнежа – 20 бр., в Опитното поле ИЗС „Образцов Чифлик“ – Русе – 10 бр. и в землището на ЕТ,, Стефан Георгиев – НИМ‘‘ – Разград – 24 бр. Хибридите са от всички групи на зрялост ФАО 300-600+. Всички хибриди на ИЦ-Кнежа са устойчиви на болести и неприятели, стрес толерантни, отличаващи се с висока продуктивност.

Освен утвърдени и доказали своите качества ще бъдат представени и нови хибриди, които допълват богатото портфолиото на института.

ПРОГРАМА

09.00 – 09.30 - Регистрация -  ИЦ-Кнежа

09.30 – 11.30 - Посещение на Демонстративно поле с хибриди царевица на ИЦ-Кнежа и беседа.         

институт