Corteva

В овощната градина през юли

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 02.07.2023      486

През юли в ябълкови градини, където не е допусната зараза от струпясване, пръсканията срещу тази болест се прекратяват. При наличие на зараза по листата и плодовете и при чести превалявания опасността от късни заразявания и увеличаване степента на нападение на плодовете продължава, което налага в този случай да се третира и през този период.

При ябълковите сортове, които са чувствителни на брашнеста мана,  пръсканията  срещу тази болест също продължават. За едновременна борба срещу двете болести се използва един от следните фунгициди: Белис - 80 г/дка, Сулгран - 750 г/дка и Кумулус - 600-900 г/дка срещу брашнеста мана, и Хорус 50 ВГ - 0,03 %, Дифкор 250 ЕК  - 15 мл/дка, Копратион Дуо - 300 г/дка, Скаб - 300 мл/дка и Каптан 80 ВГ - 150-180 г/дка срещу струпясване. За едновременна борба срещу двете болести са подходящи:  Флинт макс 75ВГ – 0,02%,  Скор 250 ЕС – 0,02%,  Луна експирианс – 20-75мл/дка, Тиовит джет 80ВГ - 600 г/дка, Ревиона - 200 мл/дка.

За предотвратяване появата на устойчивост/резистентност/ на гъбата, причиняваща струпясването/Venturia inaequalis/, най–добре е за борба срещу нея да се редуват продукти с различен механизъм на действие върху патогена или да се използват фунгицидни смеси.

Сортовете, устойчиви на струпясване – Прима, КООП-10, Фролина, Либърти, Джонафрий, Джонатан, Пионер, Макфрий, Пилот, Топаз, Новамак, Сава, Рубинола др.,  се пръскат само срещу брашнеста мана.

При крушата трябва да продължат пръсканията срещу струпясването, белите и кафявите листни петна. За борба срещу тези болести се използва един от фунгицидите: Дифкор 250ЕК-15мл/дка, Луна експирианс – 20-75мл/дка, Каптан 80ВГ – 150-180 г/дка, Тиовит джет 80ВГ- 600г/дка.

При сливата през юли пръскания са насочени срещу кафявото гниене и ръждата. Срещу кафявото гниене се пръска с един от фунгицидите: Дифкор 250 ЕК – 20 мл/дка, Каптан 80 ВГ – 150-180 г/дка, Хорус 50 ВГ – 0,045%, Геокс - 40-60 г/дка. Срещу ръждата е одобрен Сигнум ВГ – 45г/дка, който е ефикасен и срещу кафявото гниене.

В началото на юли започват да зреят  плодовете на ранните прасковени сортове и през този период при тях не се пръска. При късните сортове праскови  продължава борбата срещу брашнеста мана, сачмянка и кафявото гниене. Срещу брашнестата мана се използва един от фунгицидите: Скор 250 ЕК – 0,02%, Луна експирианс – 50 мл/дка, Топаз 100 ЕК – 0,03%, Тиовит джет 80 ВГ – 600г/дка. За борба срещу кафявото гниене се пръска с Делан 700 ВДГ – 0,05%, Хорус 50ВГ – 0,045% или  Луна експирианс – 63-75мл/дка.

кайсии

През юли  зреят кайсиите и при тях не се  пръска.

При малината  през този период също не се пръска с изключение на ремонтантните сортове като Люлин. При тях се налага да се третира срещу дидимела и  антракноза. Използва се един от фунгицидите: Сигнум ВГ – 100 г/дка и Фунгуран ОН 50ВП – 0,15% . При чести превалявания и висока атмосферна влажност се налага да се пръска и срещу сивото гниене. Използва се Суич 62,5 – 100г/дка.

След беритбата листата на ягодовите насаждения се покосяват, изнасят се извън насаждението и се унищожават чрез изгаряне или се заравят, за да изгният.