Corteva

Неприятели по овощните култури през юни

Автор(и):  доц. д-р Недялка Палагачева, Аграрен университет в Пловдив; гл.ас. д-р Павлин Василев, Аграрен университет в Пловдив
Дата: 04.06.2023      605

През юни температурата и влажността на въздуха са подходящи, както за растежа на овощните култури, така и за появата и развитието на икономически важните неприятели по тях. През месеца плодовете на овощните видове бързо нарастват, а някои узряват. 

въшки

Листни въшки по овощните култури (сем. Aphididae)

Листните въшки продължават вредната си дейност. При силно нападение повредените листа изсъхват и окапват, леторастите се изкривяват и изостават в развитието си, а плодовете остават дребни и деформирани. Листните въшки нанасят не само преки повреди на овощните видове, но пренасят и опасни вирусни болести.

Контрол: Във фенофаза „нараствате на плодовете” се третира при ПИВ:

Ябълки и круши:  колонии от Aphis spp - 10-15 бр./100 леторасли; колонии от Dysaphis spp. - 5 бр./100 леторасли.

Праскови: колонии - видове от Myzus spp., Brachycaudus spp. - 5% нападнати леторасли; колонии - видове от Hyalopterus spp.- 15% нападнати леторасли.

Сливи: колонии - видове от Hyalopterus spp., Phorodon - 15 бр./100 клонки или 15% нападнати леторасли; колонии - видове от Brachycaudus spp.- 5 бр./100 клонки или 5% нападнати леторасти.

Разрешени са следните продукти за растителна защита: а.в. тебуфенпирад - Ширудо 25 г/дка; а.в. флоникамид - Тепеки 14 г/дка, Афинто 14 г/дка, Хиноде 14 г/дка; а.в. пиретрини - Абанто 75 мл/дка, Крисант ЕК 75 мл/дка, Натюр Брейкър 75 мл/дка, Пирегард 75 мл/дка за кайсии, праскови, сливи и череши; а.в. флупирадифурон - Сиванто Прайм 90 мл/дка за ябълки и круши, а.в. спиротетрамат - Мовенто 100 СК 0,075-0,12% за ябълки и круши и 0,075-0,1% за кайсий, праскови, сливи и череши; а.в. сулфоксафлор - Клоузър 120 СК 20-40 мл/дка за ябълки, круши, дюли, праскови и череши; а.в. азадирахтин - Ойкос 100-150 мл/дка, Ниимик тен 260-390 мл/дка за ябълки.

Семкови овощни видове

Ябълка

ябълков

Ябълков плодов червей

През юни вредят гъсениците от първо поколение. Те се вгризват в плодовете и се хранят със семената в семенната камерка. В резултат на повредата плодовете опадат преждевременно. Една гъсеницата поврежда 2-3 плода. След като приключи развитието си гъсеницата напуска повредения плод, спуска се по копринена нишка, приготвя си пашкул в който какавидира.

Контрол: Химично третиране се извършва в началото на яйцеснасяне с хормонални инсектициди и срещу гъсениците преди вгризване в плодовете.

Праг на икономическа вредност (ПИВ) - за първо поколение: 0,8-1% пресни вгризвания в плодовете.

Разрешени продукти за растителна защита: а.в. спинеторам - Делегат 250 ВГ 30 г/дка; а.в. хлорантранилипрол - Кораген 20 СК 16-30 г/дка, Волиам 16-30 мл/дка; а.в. циперметрин - Циперфор 100 ЕК 30 мл/дка, Шерпа 100 ЕК 30 мл/дка, Афикар 100 ЕК 30 мл/дка, Ефциметрин 10 ЕК 30 мл/дка; а.в. емамектин бензоат - Афърм опти 200 г/дка; а.в. спинозад - Синейс 480 СК 20-30 мл/100 л. вода; а.в. Грануловирус – CpGV-V22 3 х 10¹³ гранули/литър - Мадекс твин 10 мл/дка;

кръгломиниращ

Кръгломиниращ молец

През юни по средните етажи на короната на дърветата се развива второ поколение на неприятеля. Гъсеници се хранят с паренхима между двата епидермиса и образуват мини.

Контрол: Химичен контрол се провежда в началото на излюпване на гъсениците.

ПИВ: във фенофаза „нарастване на плодовете- 2-3 броя яйца и мини на лист.

Разрешени продукти за растителна защита: а.в. хлорантранилипрол - Кораген 20 СК 16-30 г/дка, Волиам 16-30 мл/дка; а.в. емамектин бензоат - Афърм опти 200 г/дка; а.в. циперметрин - Циперфор 100 ЕК 30 мл/дка, Шерпа 100 ЕК 30 мл/дка, Афикар 100 ЕК 30 мл/дка, Ефциметрин 10 ЕК 30 мл/дка, а.в. хлорантранилипрол  45 г/л + абамектин 18 г/л - Волиам тарго 063СК 75мл/дка и др.

калифорнийскав

Калифорнийска щитоносна въшка

През юни се наблюдава масово намножаване на ларвите. Те заедно с възрастните женски смучат сок от клоните, клонките, плодовете и по-рядко от листата. По плодовете се появяват червени, кръгли петънца, като в средата им се забелязва щитчето на въшката.

Контрол: Контролът е насочен срещу ларвите при ПИВ: 10 бр./100- сантиметрова клонка или 2-3 бр. нападнати плодове.

Разрешени продукти за растителна защита: а.в. сулфоксафлор - Клоузър 120 СК 40 мл/дка.

червен

Червен овощен акар

За овощните култури червеният овощен акар е икономически важен вид. Вредят ларвите, нимфите и възрастните, като смучат сок предимно от долната страна на листата. Вследствие на повредата, хлорофилът в листата намалява и те придобиват мозаечен вид.

При силно нападение хлорофилното съдържание в листата намалява, а транспирацията се увеличена, в резултат на което листата изсъхват и  окапват преждевременно.

Контрол: Химичен контрол, във фенофаза „нарастване на плодовете” се провежда при ПИВ:

- Ябълка: 3-4  бр.подвижни форми на лист.

- Круша: 3-4 бр. подвижни форми на лист. - началото на нарастване на плодовете; 5-7 бр. подвижни форми на лист - след началото на нарастване на плодовете.

- Праскова - 4-5 бр. подвижни форми на лист.

- Слива - 3-5 бр. подвижни форми на лист.

Разрешени продукти за растителна защита: а.в. абамектин 18 г/л. - Вертимек 018 ЕК 100 мл/дка при ябълка, а.в. хлорантранилипрол  45 г/л + абамектин 18 г/л - Волиам тарго 063СК 75мл/дка, а.в. хекситиазокс 31.2 г/л + фенпироксимат 62.4 г/л - Нисоран плюс 120мл/дка.

Костилкови  овощни видове

Сливи

сливов

Сливов плодов червей

През месец юни летят пеперудите от първо поколение на неприятеля. Женските снасят яйцата си по плодчетата. Гъсениците се излюпват една седмица след снасянето, вгризват се и се хранят с месестата част на плода, като правят ходове, насочени към дръжката. Повредените плодове престават на нарастват, придобиват виолетов оттенък и окапват заедно с гъсениците

Контрол: Химично третиране се извършва в началото на яйцеснасяне с хормонални инсектициди и срещу гъсениците преди вгризване в плодовете.

ПИВ за първо поколение: 1-1,5 % пресни вгризвания в плодовете;

Разрешени продукти за растителна защита: а.в. спинеторам - Делегат 250 ВГ 30 г/дка; а.в. хлорантранилипрол - Кораген 20 СК 16-30 г/дка, Волиам 16-30 мл/дка; а.в. емамектин бензоат - Афърм опти 250 г/дка.

Праскови

източен

Източен плодов червей

През юни летят и яйцеснасят пеперудите от второто поколение на неприятеля. Вредят гъсениците, които причиняват червясвяне на плодовете и миниране на върховете на леторастите. Повредените леторасли клюмват, изсъхват и в мястото на повредата се наблюдава смолотечение. Това поколение гъсеници нанасят повреди и в месестата част на плодовете.

Контрол: Химично третиране се извършва в началото на яйцеснасяне с хормонални инсектициди и срещу гъсениците преди вгризване в плодовете.

ПИВ: през вегетацията – 10-15 бр. пеперуди /уловка/седмица;

 млади градини – 2-3% нападнати леторасти от гъсеницата; плододаващи градини - 5% повредени леторасти или 2-4% нападнати  плодове от гъсеницата.

Разрешени продукти за растителна защита: а.в. спинеторам - Делегат 250 ВГ 30 г/дка; хлорантранилипрол - Кораген 20 СК 16-30 г/дка, Волиам 16-30 мл/дка; а.в. хлорантранилипрол  45 г/л + абамектин 18 г/л - Волиам тарго 063СК 75мл/дка; а.в. емамектин бензоат - Афърм опти 200-225 г/дка; Грануловирус – CpGV-V22 3 х 10¹³ гранули/литър - Мадекс твин 10 мл/дка.

прасковен

Прасковен (клонков) молец

През месеца вредят гъсениците от първо поколение на неприятеля. Повредите по леторастите се състоят в тунелиране на връхната им част, в резултат на което те изсъхват. Гъсениците от това поколение нападат и плодовете, като унищожат цялата вътрешност на младите плодчета, а в по-големите изгризват къс ход в месестата част. Една гъсеница поврежда 1-2 леторасъла и/или един плод.

Контрол: При достигане на ПИВ: 3% повредени леторасти и плодове от гъсеницита.

Разрешени продукти за растителна защита: а.в. хлорантранилипрол - Кораген 20 СК 16-30 г/дка, Волиам 16-30 мл/дка; а.в. хлорантранилипрол  45 г/л + абамектин 18 г/л - Волиам тарго 063СК 75мл/дка; а.в. спинозад - Синейс 480 СК 20мл/дка.

Череши

муха

Черешова муха

През месец юни летежът на мухата продължава. Женските снасят яйцата си в зазряващите плодове. Вреди ларвата, която се храни с месестата част на плода. Повредените плодове потъмняват, загниват и хлътват в мястото на повредата.

Контрол: Химичният контрол с черешовата муха се провежда 8-12 дни след началото на  летеж, при 10 бр. женски мухи на уловка (сумарно) при избистряне на плодовете;

второ третиране при средно ранни и късни сортове - 8-10 дни след първото при 10 бр. мухи/уловка.. За мониторинг могат да се използват жълти лепливи плоскости и уловки тип “Ребел”.  

Разрешените продукти за растителна защита: Няма регистрирани инсектициди, може да се използват следните препарати: а.в. циперметрин - Циперфор 100 ЕК 30 мл/дка, Шерпа 100 ЕК 30 мл/дка, Афикар 100 ЕК 30 мл/дка, Ефциметрин 10 ЕК 30 мл/дка; а.в. спинозад - Синейс 480 СК 20мл/дка.