Corteva

11-та Световна научна конференция по соята събира водещи учени и експерти във Виена

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.06.2023      353

Експерти от цял свят, представители на науката, бизнеса и политиката се събират от 18-и до 23-и юни във Виена, за да обсъдят предизвикателствата при производството на соя. Фокусът на Световната соева конференция е научното изследване на соята и нейната роля за устойчивото развитие – от селекция и генетика до растениевъдство и хранене. „Соята предлага уникална възможност да се замени животинския протеин с висококачествен растителен и по този начин да осъществи революция в храненето“, обяснява професор Йохан Волман от Унивесрситет за природни ресурси и науки за живота (BOKU), председател на научния консултативен съвет на конгреса.

В Aвстрия започна 11-а Световна конференция за изследване на соята (World Soybean Research Conference – WSRC). Домакин на събитието са организацията „Дунавска соя“- Donau Soja и Университетът за природни ресурси и науки за живота (BOKU) във Виена. Близо 800 учени, производители на храни и фуражи, преработватели и експерти по соята от 51 държави са гости на международната конференция.

Централните теми са селекция, агротехника, растителната защита, преработката, иновации и възможности за разширяване веригите на доставка.

конгрес

Конференцията беше официално открита от  професор Йохан Волман от  Университет за природни ресурси и науки за живота (BOKU), Jingyuan Xia, директор на отдела за растително производство и растителна защита (NSP) към Организацията на ООН за прехрана и земеделие ФAO, Матиас Крон, основател и президент на Donau Soja и австриският министър на земеделието Норберт Тотшниг.

Във встъпителното си слово при откриване на събитието професор Йохан Волман каза: „Тази конференция е изследователска конференция с международни екипи от водещи учени от всички големи страни, производителки на соя. Изследванията и научното сътрудничество по отношение спешните мерки за смекчаване на неблагоприятните последици от изменението на климата и минимизиране на отрицателното въздействие на соята върху околната среда при нейното масово отглеждане за фураж са главни приоритети в близко бъдеще за устойчиво и ефективно производство на соя. Това включва намаляване на производствените вложения чрез подобрения в агрономическата и генетичната ефективност, нови начини за употреба като храна за животни и не на последно място подобрена директна употреба на соя в хранително-вкусовата промишленост. Тези теми ще бъдат разгледани в над 30 пленарни сесии, работни срещи и постерни изложби в продължение на една седмица в австрийската столица.

От дронове до хранителни добавки за дълголетие

„Вкусът е ключовия аргумент тук“, споделя професор Волман. Ето защо той от години проучва как селекцията на соята може да подобри вкуса на различните сортове и да адаптира субтропичното растение към централноевропейските условия. Изследователите в BOKU се занимават с широк спектър от научни теми  – от растителна защитата на растенията и селекция до нови хранителни технологии. Разработват се и специални дронове, които да разграничат кои соеви растения са по-добре адаптирани към променящите се условия от други. Друга насока, в която учените от Австрия работят от години, е създаването на продукти, богати на спермидин – съставка против стареене, съдържаща се в соевите зърна.

Спермидинът е естествен полиамин, който е  от жизненоважно значение за клетъчните функции на човешкия организъм. Той има способността да предизвиква аутофагия в клетките. Учените смятат, че спермидинът играе съществена роля в насърчаването на дълголетието на клетките.

Матиас Крон от Donau Soja подчерта международното значение на конференцията: „Соята е най-важният доставчик на протеин в света за директно производство на храни и фуражи. Начинът, по който това чудно растение се отглежда, обработва, търгува и използва, играе огромна роля в бъдещето на човечеството. Устойчивото бъдеще без глад, свръхексплоатацията на земите, загуба на биоразнообразие и стремеж към регионално производство са само част от съвременните предизвикателство, с които е нужно да се справят учените и производителите на соя. Ние, Европейската организация за соята, искаме да обсъдим и намерим решения във Виена с учени от цял ​​свят, с най-големите производители на соя, преработватели и неправителствени организации. Желанието ни е да увеличим производството на местна соя в Европа, като това може да стане единствено с помощта на науката.“

Jingyuan Xia от ФАО представи нова концепция: „Ние предлагаме стратегически подход за устойчиво производство на соя чрез оптимизиране и минимизиране на производствените системи и чрез  справяне с ключови съществуващи предизвикателства. Тази концепция насърчава оптималното използване на природните ресурси и минимизиране на използването на селскостопански вложения чрез диверсификация на системите за отглеждане, въвеждане на иновации, нови сортове, технологии и интегрирани подходи. По този начин подобряването на производството на соя допринася за постигането на целите за устойчиво развитие и насърчава международното сътрудничество между съответните заинтересовани страни.“

Министърът на земеделието Норберт Тотшниг приветства международната публика и подчерта ролята на Австрия и Европа: „Австрия е малка страна с обща обработваема площ от около 1,3 милиона хектара, но е сред петте най-големи страни производителки на соя в ЕС. За Виена, Австрия и Европа е чест, че глобалната соева научна общност се среща тук, за да обсъди  научни проблеми и да допринесе за продоволствената сигурност и устойчивото производство на тази ценна земеделска култура. За мен приоритет е повишаването на степента на европейско производство, което може да се постигне чрез разширяване на обработваемата площ или чрез по-ефективно използване на протеиновите ресурси. Австрия вече публикува своята Национална стратегия за протеинови култури и също така се е ангажирала с общата протеинова стратегия на ЕС.“