Corteva

Български учени участват в изследователски консорциум от Европа, Африка и Южна Америка за разработка на ново поколение продукти за растителна защита

Автор(и):  Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) , Пловдив
Дата: 18.06.2023      414

Българският Център за върхови постижения в растителната наука (ЦРСББ) се присъедини към академични институции от Европа, Африка и Южна Америка за разработване на ново поколение натурални продукти за растителна защита.

Мащабният научен проект CropPrime, който обединява международния научен консорциум, има за цел да разработи иновативни и екологични препарати за защита на растенията от абиотичен и биотичен стрес. Проектът е на стойност 1 млн. евро и се финансира по програмата на Европейския съюз HORIZON-Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchange (MSCA-SE), която реализира изследователски дейности чрез мобилност на персонала и институционален трансфер на знания.

33

Снимка © Център за върхови постижения в растителната наука (ЦРСББ)

В научния консорциум участват изследователи от Менделови Университет в Бърнo (Чехия), Фламандски институт по биотехнологии - Център по Растителна Системна Биология, Гент (Белгия), Биологичен Център - Чешка Академия на Науките (Чехия), Институт по молекулярна и клетъчна биология в Росарио (Аржентина), Институт Джеймс Хътън (Великобритания); Университет на Йоханесбург (Южна Африка), както и биотехнологичната компания BioAtlantis Ltd. (Ирландия).

Амбициозният научен проект е с продължителност четири години и има за цел да разработи растителни биостимуланти на базата на естествени съединения и екстракти. Учените ще изследват и разработят фунгициди на базата на растителни РНК молекули за намаляване на гъбичните инфекции в стопанско-значими култури с ефикасност, еквивалентна на синтетичните фунгициди. Разработените растителни фунгициди ще имат за цел да осигуряват най-малко 90% намаляване на патогенни инфекции и ще бъдат без биоразградими и без токсични ефекти върху околната среда. Акцент в научните изследвания ще бъде поставен върху проучване въздействието на биоактивни молекули, изолирани от екстрактите от морски водорасли.

био

Снимка © Център за върхови постижения в растителната наука (ЦРСББ)

Резултатите от научния проект ще допринесат за разработването на иновативни натурални продукти, които ще могат да се използват ефективно от земеделци и агрономи за превенция и защита на растителните култури от неблагоприятни климатични условия (суша, топлина, студ, вода и др.) -  стресове, които се увеличават все повече заради глобалните климатични промени. Експертният опит на консорциума ще бъде насочен към оптимизиране на съществуващи формули за растителна защита с природни продукти, за да се осигури ефикасност, която да бъде статистически еквивалентна на синтетичните препарати.

Повече информация за проекта: 

https://www.cropprime.eu/