Държавна помощ за картофите

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 18.05.2015      1973

ДФЗ започва предварителен прием на заявления за кандидатстване за държавна помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи.

България от традиционнен производител на картофи, през последните години се превръща в основен вносител. В края на 2014 г. Венцислав Каймаканов, председател на Националната асоциация на картофопрозивдителите (НАК), изрази опасенията си, че следващия сезон много от картофопроизводителите е възможно да се откажат от отглеждането на този земеделски продукт. Вносът от страни като Полша оказва голям натиск върху местния пазар. Друга причина за намалената продукция са лошите климатични условия от миналата година и съответно увеличаването на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Държавен фонд Земеделие прилагаше до края на 2014 г. схема за подпомагане на земеделските стопани в сектора, която се изразяваше в компенсиране на част от разходите на производителите за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на вредителя. За да може държавната помощ да се приложи и през програмния период до 2020 г., е разработен проект на схема за държавна помощ за подкрепа на сектора. Предстои схемата да бъде нотифицирана пред ЕК. Общият бюджет на помощта през новия програмен период, както и точния размер на подпомагането, ще бъдат определени след одобрението от ЕК. За сега финансовата помощ е в размер на 600 хил. лв. и е предвидена по направление „Субсидии на нефинансови предприятия“ от бюджета на ДФ „Земеделие“. Срокът за кандидатстване ще продължи до 15 май, защото е предвидено технологично време за засаждане на картофи, съгласувано с МЗХ, БАБХ и браншовата организация на картофопроизводителите.

На 1 април 2015 г. официално стартира предварителния прием на заявления за кандидатстване за държавна помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

* Повече за вредителите от сем. Телени червеи (Elateridae) може да прочетете в сайта в меню неприятели.