Corteva

Открит ден в Института по земеделие – Карнобат

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.06.2023      463

Институтът по земеделие – Карнобат към Селскостопанската академия организира на 07.06. 2023 г. Открит ден: Иновации в земеделието.

Институтът ще презентира сортове ечемик и овес, торове, препарати за растителна защита, биостимулатори, селскостопанска техника и прикачен инвентар. Посещението на полетата на Института е също част от предвидената програма на събитието. Гостите ще имат възможност да се убедят и в кчеството на българската селекция в ечемика. На тазгодишните награди за иновации на АГРА 2023 в раздел 5 „Сортови семена и посадъчен материал” Институт по земеделие – Карнобат с пролетен ечемик „Савелияполучи освен диплом и плакет - една от най-големите награди на изложението.

ечемик

Пролетният ечемик „Савелия“ на Институт по земеделие – Карнобат е върхово постижение на българската селекция, което напълно отговаря на европейските стандарти.

„Новият пролетен фуражен ечемик „Савелия“ има огромното предимство да бъде засят напролет, ако по различни причини фермерите не са успели да засеят ечемика през есента”, споделя Селекционерът на сортове ечемик проф. д-р Дарина Вълчева. „Савелия“се сее от 1 до 15 март, а когато времето е по-топло през зимните месеци, каквото е в последните години, сеитбата може да се извърши и по-рано. Най-големият плюс на ечемика е, че е пролетен сорт, който по добив се изравнява със зимните сортове.

По данни на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) в някои от пунктовете, където е бил изпитан, добивът достига 712 кг от декар. Високият добив е в съчетание с устойчивост на абиотични фактори. Свидетели сме на засушаване в критични периоди от развитието на зърнено-житните култури в последните 10 години – и заради това екипът на Института по земеделие в Карнобат дава своя отговор на тази тенденция с иновативния сорт ечемик „Савелия“. Сортът може да преодолее сушата успешно и да реализира високи добиви. Наред с това той е устойчив на основните икономически болести по ечемика, сред които са кафява ръжда, черна ръжда, брашнеста мана, ленточна болест, много добре се държи и на мрежестите петна, които са се появили в последните години и са бич за земеделското производство.

Научният екип на Института работи в посока на сортове, които са устойчиви на абиотичен стрес и са създадени за местните климатични условия на страната. Макар че през последните години Институтът по земеделие в Карнобат е развил добри търговски отношения  и продава успешно своите в Северна Македония и Турция, държи да развие и вкуса на родния земеделец към българската селекция. На пазара се предлагат семена от ИЗ – Карнобат  – високи категории, базови, предбазови, като в България може да се сее навсякъде в районите с площи за отглеждане на ечемик.

ПРОГРАМА НА ОТКРИТИЯ ДЕН

карнобат