Corteva

Растителна защита в лозята през май

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 02.05.2024      1847

В този период лозите се намират от фенофаза „набъбване на пъпките” до поява на „първи реси”.

одиум

Брашнеста мана (оидиум)

Болестта напада всички зелени органи на лозата - листа, леторасли и гроздове. Първите прояви се откриват в началото на вегетацията. По листата предимно от горната страна се наблюдават петна със сивобелезникав спороносен налеп. При масово нападение листата се деформират и прегарят. По летораслите петната са воднистосиви с белезникав налеп. Повредените леторасли не узряват добре и лесно измръзват. При ранно нападение ягоридата изресява, при по-късно нападение зърната се покриват със сиво-бял налеп, под който тъканите прегарят. Зърната се напукват, като се показват семките им. При по-късно проявление зърната не се напукват, но се покриват с паяжиновиден налеп. В повредените тъкани проникват вторични патогени на сивото, меко и мокро гниене. След прошарване на зърната болестта напада само чепките.

Оидиумът се развива силно при умерена температура и влажно време. Периодът преди и по време на цъфтежа на лозата е най-критичен за заразяване. Чувствителни на болестта с предимство са асмовидните формировки. 

Стратегия за борба: Предпазните третирания срещу оидиума са важна част от опазването на културата. Определящо е първото пръскане. В насажденията без зараза от предходната година може да се извърши първото самостоятелно третиране при дължина на летораслите около 10-15 см. При наличие на силна зараза от предходната година дължината на леторасъла трябва да е между 2 и 6 см.

Третиранията са през 7-14 дни в зависимост от вида на използвания фунгицид.

Регистрирани фунгициди за борба: Еминент 125 МЕ - 24 мл/дка; Карбикюр - 500 г/дка; Колис СК - 0,04 %; Куадрис 25 СК - 0,075%; Кумулус ДФ - 200-300 г/дка; Кусаби - 30 мл/дка; Луна Експирианс – 12- 40 мл/дка;  Микротиол - 1210 мл/дка, Талендо 20 ЕК - 20-25 мл/дка; Талендо Екстра - 7,5 - 25 мл/дка; Тиовит Джет 80 ВГ - 0,3% (преди цъфтеж) и 0,2% (след цъфтеж); Топаз 100 ЕК - 30 мл/дка; Флинт Макс 75 ВГ - 0,016% (16 г/дка); Соната СК - 500 мл/дка; Сулгран - 1250 г/дка; Таегро - 18,6-37 г/дка; Динали – 50- 65 мл/дка; Домарк 10 ЕК - 25-30 мл/дка; Пасуърд 25 ВГ - 30-40 г/дка, Ревиона СК - 100 мл/дка; Вивандо - 20 мл/дка  Серкадис - 15 мл/дка; Спирокс - 60 мл/дка.

 

мана

Мана

Податливи от нападение са всички зелени части на лозата, както и съцветията. При благоприятни метеорологични условия - хладно време - 18-20 градуса, чести и продължителни валежи, мъгла, наличие на роса, болестта се развива в опасни размери и може да компрометира гроздовата реколта.

Симптомите се наблюдават по младите нарастващи листа, като едри, закръглени жълто-зелени мазни петна. Постепенно петната стават светлозелени и при влажни условия по долната  им повърхност се развива белезникав плесенов налеп. Тази форма на проявление се нарича „хлоротична форма”. Върху напълно развитите листа се формират дребни, ъгловати, ограничени от жилките петна, с бял налеп от долната страна. Проявлението се нарича „мозайчна форма”. При нападение лозовите леторасти, листните дръжки, мустаците и младите съцветия придобиват кафеникав цвят, деформирват се и по-късно изсъхнат.

Най-опасно е заразяването по време на цъфтеж и наедряване на зърната до големина на грахово зърно. Нападнатите тъкани се покриват с обилен сив налеп и бързо загниват - „форма сиво гниене”. Нападнатите наедрели зърна завяхват, покафеняват, хлътват и се мумифицират. Симптомите се наблюдават както по отделни зърна, така и по чепките и целия грозд - „форма сиво гниене”.

В борбата с маната се използват фунгициди с контактно действие, когато третиранията са превантивни, преди инфектиране на лозята.

Регистрирани фунгициди за борба с контактно действие: Бордо микс - 500-600 г/дка, Витра 50 ВП - 0,15 %, Косайд 2000 ВГ - 0,12 %, Купроксат ФЛ - 0,3 %, Купроцин 35 ВП - 200-300 г/дка, Пергадо Ф 45 ВГ - 140-200 мл/дка, Полирам ДФ - 0,2 %, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15 %, Шампион ВП - 0,15  %. 


Когато климатичните условия са благоприятни за развитие на маната - чести превалявания и по-хладно време, е необходимо първото пръскане да се извърши със системно действащи фунгициди.   


Регистрирани фунгициди за борба с локално-системно и системно действие:  Алиал 80 ВГ - 75-330 г/дка, Амалин Фло – 280 мл/дка; Ампексио - 50 г/дка, Орондис Ултра – 67 мл/дка; Банджо, Диранго  – 100-150 мл/дка; Фолпан 80 ВДГ - 0,15 %, Делан ГОЛД - 70 мл/1000м2 , Кабрио Топ - 0,15 %, Куадрис 35 СК - 0,075 %, Мелоди Компакт 49 ВГ - 150-175 г/дка, Микал Флаш - 0,3 %, Ридомил Голд Р ВГ - 500 г/дка, Ридомил Голд Комбо 45 ВГ - 200 г/дка, Фолпан 80 ВДГ - 0,15 %, Профайлър 71,1 ВГ - 200-225 г/дка, Солофол - 188 г/дка.

 

жълт

Жълт лозов акар

Вредят ларвите, нимфите и възрастните акари, които смучат сок от долната страна на листата, концентрирани главно около жилките. В резултат на повредата, цветът на листната петура, се променя в зависимост от сорта, в жълт, жълтозелен, кафяв, ръждивокафяв, виолетов или виолетовочервен. При силно нападение лозите постепенно се изтощават, закържавяват и загиват.

Пръсканията срещу неприятеля да се провеждат при праг на икономическа вредност над 2-3 бр. подвижни форми/лист, до средата на май.

Регистрирани акарициди за борба: Аполо 50 СК - 30-40 мл/дка, Данитрон 5 СК - 100 мл/дка, Ширудо - 25 г/дка;

 

ериофидни

Ериофидни акари

Повредите от неприятеля по листата на лозата са известни като „Лозова краста”. Акарите смучат сок по долната страна на листата, в резултат на което тъканите се разрастват, образуват гали, които са изпъкнали от горната страна на петурата и вдлъбнати от долната. Отначало вдлъбнатата страна е белезникава, поради силно разрастване на епидермалните клетки във вид на тънки, бели, подобни на влакна от памук власинки.

Борба: Третирането започва при поява на първи гали по листата - Афитек ЕК – 60-120мл/дка (0.12%-0.15% разтвор); Овипрон топ ЕК - 2500-3500 мл/дка, Микротиол - 1930 мл/дка.

гроздов

Шарен гроздов молец

Повреда нанасят гъсениците, като тези от първо поколение повреждат ресите на лозата и ги оплитат с бели копринени нишки, по които те лесно се откриват. Повредите от второ и трето поколение на неприятеля са по ягоридата и след това по зазряващите и узрели зърна.

Пръсканията да се провеждат само при доказан праг на икономическа вредност:

За  винени сортове - 6-8 гъсеници/100 реси;

За десертни сортове -  4-6 гъсеници/100 реси.

Регистрирани инсектициди за борба: Афикар 100 ЕК –  40мл/дка; Ламдекс екстра - 80 г/дка, Карате Зеон 5 КС – 0,02%; Кораген 20 СК/Волиам - 15-27 мл/дка, Метеор - 70-90 мл/дка, Децис 100 ЕК  (І-во поколение) - 12.5мл/дка; Шарен гроздов молец (ІІ-ро и ІІІ-то поколение), - 12,5-17,5 мл/дка; Ефциметрин 10 ЕК, Цайпер 10 ЕК – 40мл/дка; Синеис 480 СК – 4-18мл/дка (10-15мл продукт/100л вода); Суми Алфа 5 ЕК – 0.025%;

щитовка

Лозова щитовка

Основен  източник  на  зараза са изоставените и застарели лозови насаждения. Вредят ларвите и възрастните, които смучат сок от листата и леторастите, вследствие на което лозите се изтощават. При храненето си ларвите отделят обилно медена роса. При масово нападение от неприятеля лозите намаляват добива и захарното съдържание в гроздето.

Регистриран инсектицид за борба през вегетацията: Овипрон топ ЕК - 2500-3500 мл/дк; Мовенто 100 СК – 0.075-0.095%; Флипер – 1/2 л/дка.