Corteva

Безплатни лекции за компостиране и превенция от вредители

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 09.05.2023      537

ИЗК "Марица" и Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) ви канят да вземете участие в две безплатни публични лекции, част от инициативата "Advanced Horticulture" по проекта "PlantaSYST".

Лекциите са предвидени да бъдат в полза на всички, които искат да научат повече за технологията и приложението на компостирането, както и за комплексния подход за растителна защита от вредители (листни въшки, трипсове и белокрилки).

Лекциите ще се проведат в Конферентната зала на ИЗК "Марица" на Брезовско шосе 32 в Пловдив, както и през платформата Zoom на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/84974722374…

Дата: 11 май 2023 г.

Начален час: 10:00 ч.

КОМПОСТИРАНЕ – ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА КОМПОСТА. ПРИЛОЖЕНИЕ В РАЗСАДОПРОИЗВОДСТВОТО

Лектор: д-р Цветанка Динчева

Лекцията ще представи основни технологични елементи за производството на качествен компост: изходни материали, подготовката им за компостиране, контролиране на процеса и анализи на готовият продукт. Целта е да се дадат насоки на фермерите как да се оползотворяват растителните отпадъци от земеделието и да произвеждат компост. Ще се представят резултати от експерименти в тази насока в Институт „Марица” и приложението на органичният продукт в разсадопроизводство на основни зеленчукови култури.

НЕПРИЯТЕЛИ - ПРЕНОСИТЕЛИ НА ВИРУСНИ БОЛЕСТИ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ

Лектори: д-р Винелина Янкова, д-р Ганчо Пасев

Смучещите насекоми, като листни въшки, трипсове и белокрилки освен преки повреди по растенията, могат да причинят и косвени загуби като преносители на вирусни болести. Тази група неприятели са полифаги и представляват значителна заплаха за производството на зеленчуци. Често пренесените вируси водят до значително по-големи загуби от тези причинени в следствие от повредите на неприятели. Инфектираните с вируси растения не могат да бъдат излекувани. Въпреки това, контролните мерки могат да се използват за предотвратяване или намаляване на нивата на болестта в културите чрез премахване или избягване на източниците на вирусна инфекция и минимизиране на разпространението от тези смучещи неприятели. За ограничаване на риска от тях е необходимо да се провежда редовeн мониторинг и своевременно да се предприемат необходимите растително защитни мерки, които трябва да имат комплексен подход.