Малък полски ковач - Agriotes sputator L.

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 05.04.2015      1721

Малкият полски ковач е повсеместно разпространен и е един от най-опасните неприятели от сем. Elateridae у нас. Поврежда почти всички земеделски култури, в т.ч. и голям брой зеленчукови видове.

Възрастното насекомо е дълго 6-8,5 мм. Оцветено е светлокафяво до червено-кафяво. Ларвата е дълга 16-18 мм, светложълта, на последното коремно членче има остър издатък.