Corteva

Унивок® е уникално решение за контрол на широк спектър от болести по зърнено-житните култури

Автор(и):  Corteva Agriscience™
Дата: 13.04.2023      468

Унивок® е фунгицид, който притежава изключително предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу всички икономически важни болести при житните култури. Чрез новото активно вещество Inatreq™, Унивок® осигурява стабилен контрол на ключовите болести по пшеницата като видове Ръжди и Септориоза - включително раси, устойчиви на други активни вещества.

- Ново активно вещество – Inatreq™ active;

- Нова IQ-4™ формулация за 100% покритие и усвояване.

- Продължителна и сигурна ефективност;

- Стопиращо действие във всичкифази на развитие на патогените.