Обикновен полски ковач - Agriotes lineatus L.

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 05.04.2015      1195

Главното му значение е като неприятел по зърнено-житните видове, но обикновеният полски ковач е в състояние да поврежда и голям брой зеленчукови култури. Има по-ограничено разпространение, отколкото малкият полски ковач.

Ларвата е сламено-жълта, лъскава, дълга до 25 мм. Възрастното насекомо е тъмнокафяво до черно с дължина от 8 до 11 мм. Преднегръдът е еднакво дълъг и широк. Антените са нишковидни и достигат до края на преднегръда.