Нов импулс за развитието на европейското селско стопанство

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.04.2015      1759

Форум за бъдещето на земеделието 2015 се провежда за 8- и път в Брюксел на 31. Март

Тази година на дневен ред в дискусиите на Форума за бъдеще на земеделието ще се обсъдят новите цели за устойчиво развитие на ООН, които включват европейското селско стопанство. Форумът ще се фокусира върху открити дебати за бъдещето на Европа и свтовното земеделие в среда, която гарантира продоволствена сигурност и чиста околна среда. Специалисти от различни страни ще дадат обективни оценки и анализи за състоянието на селскостопанския сектор.

В няколко панела на 31.03. ще бъдат засегнати проблеми като изграждането на системи за прекратяване на бедността, управление на екологичния риск в земеделието, също така иновации и технологии за растеж и отваряне на нови работни места. Еврокомисарят по земеделие, Фил Хоган ще участва в първия панел, където от 9:20 ч. до 10:30 ч. ще се дискутира устойчивото селско стопнаство в рамките на продоволствената сигурност и изхранването.

Форумът се е превърнал в традиционна конференция, която се утвърди като място за срещи на европейския земеделски елит: Европейски комисари, членове на Еврпейския парламент, министри, лидери в сектора, както и неправителствени и международни организации като ФАО и ОИСР обсъждат заедно предизвикателствата в селскостопанския сектор в Европа.

През 2015 г. досегащният председател на Форума на земеделието, Франц Фишер, се отегли след 7 години сътрудничество и преостъпи стола си на Янез Поточник (Европесйки комисар по околната среда 2010 – 2014).

През март 2008 г. Организацията на европейските собственици на земя ЕЛО и Синджента се събират и създават нов форум, в който бъдещето на селското стопанство се разглежда от европесйка гледна точка.