Corteva

Принципал™ Плюс – наричат го "Косачката"

Автор(и):  Corteva Agriscience™
Дата: 28.03.2023      476

Защитете царевичните посеви от плевели!

Възползвайте се от комплексно хербицидно решение за пълен контрол на житните и широколистни плевели с Принципал™ Плюс.

Принципал™ Плюс контролира всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, с едно третиране. - Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие.

Подходящ за технология без приложение на почвен хербицид.

С широк прозорец и гъвкавост на приложение от 2-ри до до 6-ти лист на царевицата.

Прилагайте Принципал™ Плюс от 2-ри до 6-ти лист на царевицата в доза 44г/дка + прилепител Виволт™ 0,1% разтвор. Едно третиране е достатъчно за пълен контрол през цялата вегетация!