НССЗ подпомага информационно млади фермери с акцент отглеждане на лечебни растения

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 03.05.2015      1219

На 26. 03. в гр. Стамболийски, обл. Пловдив се проведе съвместна информационна среща - семинар на експерти от регионалната служба на НССЗ и Фондация “Информация и природозащита”

По проект „Популязиране на устойчивото ползване на билки в България“, съфинансиран от Програма LIFE + на Европейската комисия днес Националната служба за съвети в земеделието съвместно с Фондация “Информация и природозащита” организира семинар в Пловдив на тема: „Устойчиво ползване на лечебните растения, възможности з атяхното култивиране, изисквания за качество на билките за износ и преработка и добри практики“. Дискусията в края на срещата беше съпроводена и от индивидуални консултации със земеделски производители.

Състоя се и общ преглед на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“, подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски производители“ и подмярка 6.3 “Стартова помощ за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и акцент върху възможностите за отглеждане на лечебни растения.

Цялата седмица ще бъде посветена на съвети в отглеждането на лечебни билки като съответно експерти ще консултират желаещите как да събират и преработват качествени билки на добра цена, както и за технологиите за култивиране на лечебни растения в Карлово, Калояново, Първомай, Стамболийски и село Стряма.