Corteva

Anthocoris nemoralis – естественият враг на обикновената крушова листна бълха

Автор(и):  проф. д-р Вили Харизанова, от Аграрен университет в Пловдив
Дата: 22.03.2023      697

Тази хищна дървеница е най-ефективният ентомофаг на обикновената крушова листна бълха и съставя 2/3 от всички нейни ентомофаги.

Една дървеница изсмуква дневно 120 – 180 яйца, 80 – 110 ларви или 85 – 90 нимфи на бълхата, а една ларва от втора възраст – съответно 20 – 48, 21 – 30 и 14 – 21. Ако в крушовите насаждения не се използват тотални инсектициди, дървеницата може да осъществи пълно биологично регулиране на бълхата.
Възрастното насекомо е тъмнокафяво, с черни глава и гръден щит. На връхната част на хемиелитрите има 3 белезникави петна, разположени във форма на равностранен триъгълник. Антените, с изключение на второто членче са черни. Тялото е дълго 3,2 – 4 мм. Яйцето е слабо дъговидно извито с капаче, дълго 0,6 и широко 0,25 мм. Ларвата от първа възраст е оранжево–кафява, а от трета – тъмнокафява, с по-светли зачатъчни крила.
В България видът развива 5 пълни и частично 6-то поколение годишно и зимува като възрастно насекомо под кората на дърветата, под окапали листа, в растителни остатъци и на други защитени места.

Презимувалите възрастни насекоми излизат от диапауза, напускат зимните укрития и мигрират по кората на дърветата при температура на въздуха 10-12°С – обикновено към края на март и началото на април. Хранят се със зимни яйца и млади ларви на акари, листни въшки, листни бълхи и други членестоноги.

Възрастните насекоми и ларвите предпочитат яйца, млади и възрастни ларви на обикновената крушова листна бълха. Това определя и тяхното постоянно присъствие във висока численост в крушови градини.

Дървениците снасят яйцата си в паренхима на крушовите листа поединично, рядко в група по 3–5 яйца. Една дървеница снася по 80–120 яйца в зависимост от поколението. Яйчният стадий продължава 2–7 дни, а ларвният – 10–32 дни. Дървениците живеят 50–56 дни. Популациите на поколенията се застъпват и през август и септември се срещат популации на няколко последователни поколения. През тези месеци плътността на дървеницата е най-висока.