Corteva

Унивок® – сигурна защита срещу видовете септория при зърнено-житни култури

Автор(и):  Corteva Agriscience™
Дата: 20.03.2023      366

Фунгицидът Унивок® предлага ново и уникално решение за контрол на широк спектър от болести по зърнено-житните култури. Унивок® е нов продукт, съчетаващ силните страни на най-новото активно вещество Inatreq™ - от изцяло нов клас химична група - с изпитания триазол - Протиоконазол.

Унивок® е фунгицид, който притежава изключително предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу всички икономически важни болести при житните култури.

Чрез новото активно вещество Inatreq™, Унивок® осигурява стабилен контрол на ключовите болести по пшеницата като видове Ръжди и Септориоза - включително раси, устойчиви на други активни вещества.

След третиране Унивок® прониква в листната тъкан и остава в активна форма за повече от 30 дни, при контакт с патогена активира своето ЛЕЧЕБНО действие. Отлаганията след третиране върху растителните части действат като резервоар за Унивкок®, като се активират при контакт с покълващи спори (ПРЕДПАЗНО действие).

При наличе на покълнали спори Унивок® прониква в тъканите и действа като инхибитор на митохондриалното дишане в гъбните клетки, като блокира електронния трансфер растежът се възпрепятства и гъбите умират (СТОПИРАЩО действие).