Corteva

МикоАплай® ЕндоМакс – развитие при суша чрез микоризни гъби

Автор(и):  Суммит Агро
Дата: 16.03.2023      406

МикоАплай® ЕндоМакс – развитие при суша чрез микоризни гъби 🌱🌾🌻

МикоАплай® ЕндоМакс съдържа размножителен материал от четири щама микоризни гъби, които колонизират ризосферата на растенията по симбиотичен начин. Микоризата се разраства бързо до огромни размери, увеличавайки смукателната сила на кореновите власинки многократно. Благодарение на тази симбиоза микоризата образува хифи, чрез които растението получава в пъти повече вода и хранителни вещества, в зависимост от моментните му нужди, независимо от условията на околната среда.

МикоАплай® ЕндоМакс се прилага чрез третиране на семена преди сеитба, по време на сеитба в реда или чрез третиране на посадъчен материал.

Повишаване на кореновата маса:

● Микоризната гъба бързо се свързва с корена;

● Подобрява активността на проводящата система;

● Увеличава многократно повърхностната площ на корените.

 ✅ Ефективно хранене:

● Микоризните гъби абсорбират и транспортират хранителни елементи директно до корените;

● Продуцират специфични ензими, които превръщат хранителните елементи в усвоима форма: фосфор, азот, микроелементи.

✅ Подобряване на водния режим:

● Микоризните хифи достигат, абсорбират и транспортират до растението дори трудно достъпна вода;

● Гъбата образува специални структури в корена, в които се складира вода;

● Повишава се устойчивостта към високи температури, суша, замръзване, неподходящи pH или прекомерна соленост на почвата.

МикоАплай® ЕндоМакс е позволен за употреба в биологично земеделие, съгласно Регламент на ЕС 834/2007.

Продуктът е съвместим с най-често използваните фунгициди на пазара.

За повече информация се свържете с търговските представители на фирма Суммит Агро