Законът за подпомагане на земеделските производители

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 03.05.2015      1240

Законът за подпомагане на земеделските производители, след последните изменения и допълнения, обнародвани в ДВ, бр.12 от 13 февруари 2015 година, ще бъде публикуван в брой 3 на списание “Растителна защита”. Акцентът в документа е Програмата за развитие на селските райони през новия програмен период 2014-20120 година. Урежда се създаването на Система за съвети в земеделието, включваща досегашната НССЗ, други лица, които предоставят съвети в земеделието. Системата ще се подпомага от научните институти на Селскостопанската академия и специализираните висши училища.

Разписан е регламентът за държавното подпомагане на земеделското производство. Заинтересованите ще могат да се запознаят с разпоредбите и редът за създаване и развитие на местните пазари, новата правна уредба на Държавен фонд “Земеделие”, нормативната уредба за горивата.

Заедно с пълния текст на ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ в луксозното издание са поместени НАРЕДБА № 2 на Министерството на земеделието и храните от 17 февруари 2015 година за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. НАРЕДБА № 3 на Министерството на земеделието и храните от 17 февруари 2015 година регламентира условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Идеята да бъде издаден този ключов закон за българското земеделие като луксозен полиграфически продукт бе подкрепена от Синджента- България, Ефтимиадис-България, Аграрика-Ямбол, Ф+С-Русе и Агрозащита Г.В.-Плевен.