Corteva

Квелекс® - Моята ферма, нашето бъдеще!

Автор(и):  Corteva Agriscience™
Дата: 01.03.2023      424

След повече от 20 години Corteva agriscience™ ви представя -  нов хербицид, с ново активно вещество и нов механизъм на действие при житни култури.

Години наред на пазара преобладават и се ползват основно хербициди срещу широколистни плевели на база активни вещества от групата на сулфониореите. Това неминуемо доведе до възникване на резистетност към тези хербициди,  които са от една химична група и с един и същ начин на действие.

Със сигурност можем да кажем, че този проблем вече е в миналото.

Квелекс® е нов етап в борбата с плевелите - контролира всички, вкл. и тези, устойчиви на сулфониорея и хормоноподобни хербициди поради съдържанието на Arylex™ Active. 

Хербицидът Квелекс® e ИСТИНСКО ново решение за контрол на широколистни плевели, дори резистентни на други активни вещества (сулфунилуреи и хормоноподобни) като лепка (Galium aparine), див мак (Papaver rhoeas), синя метличина (Centaurea cyanus), и лечебен росопас (Fumaria officinallis).

Arylex™ Active е ново активно вещество, от нова химична група, с напълно различен начин на действие.