Международен ден на горите

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 03.05.2015      1131

За да се изгради устойчиво климатично бъдеще на планетата, трябва да се инвестрира в горите. Това е важен политически ангажимент, който обвързва едновременно интелигентни политики, ефективно правоприлагане, иновативни партньорства и финансиране.”, Пан Ки-мун, генерален секретар на ООН

Знаете ли, че … горите в Европейския съюз възлизат на 155 милиона хектъра. Това означава, че 42 % от залесената площ в ЕС е покрита с гори.

Денят беше отбелязан в страните от цял свят с организирането и провеждането на редица събития целящи представяне величието на горите и тяхната незаменима роля при осигуряването на жизненонеобходими за съществуването на човека функции и ползи като осигуряване на чист въздух, питейна вода, защита от природни бедствия, опазване на биоразнообразието и смекчаването на климатичните промени.

Тази година честванията по темата са под надслов “Гори, Климат, Промени”, като имат за цел да подчертаят връзката между горите и промените в климата.

Съюзът на лесновъдите в България се надяват да предизвикат обществен отзвук, който да предизвика мащабни действия по опазване на “зеленото богатство”.

В ЛТУ- София и Парк-хотел “Москва” ще се проведе научна конференция “Forestry: Bridge to the Future” на 6-9 май 2015 г. Конференцията се организира от Лесотехническият университет и Факултета по горско стопанство по повод 90-годишнината от основаването на висшето лесотехническо образование в България.

За повече информация: conf2015.forestry-ideas.info/index.php