Corteva

Новият фунгицид при житни култури Вербен®

Автор(и):  Corteva Agriscience™
Дата: 16.02.2023      634

Уникалната комбинация на активните вещества повишава ефикасността на Вербен®, с което се постига значително подобрен контрол на икономически най-важните болести по житни култури като брашнеста мана, септория по листата и класа, кафява ръжда, жълта ръжда, хелминтоспориоза, фузариум по класа, гниене на основите, листни петна, мрежести петна и рамулария в сравнение със самостоятелно приложение на протиоконазол.

Вербен® се отличава със следните практически предимства:

  • Газова фаза, действаща като щит, предпазващ третираните и нетретираните тъкани.
  • Засилва имунния отговор на културата.
  • Стопира жизнеспособността на спорите, като така предотвратява цикъла на повторното заразяване нагоре по растението.
  • Директно инхибира развитието на покълващите спори и инфекцията.
  • Притежава силно превантивно, стопиращо и лечебно действие.

Дозата на приложение на Вербен® е изключително гъвкава според момента на приложение, както следва: Т1 - 75 мл/дка; Т2 - 90 мл/дка; Т3 - 100 мл/дка, с обем на работния разтвор: 15-40 л/дка.