Corteva

Стъпка нагоре в защитата

Автор(и):  Corteva Agriscience™
Дата: 30.01.2023      530

В листата за житни фунгициди на Corteva влиза и ИНОВОР®*  – стъпка нагоре в защитата!

ИНОВОР®* е стъпка нагоре в защитата от болести при житни култури, който ще ви даде безупречна защита срещу най-важните вредоносни болести – септориоза, кафява и жълта ръжда, мрежести петна, брашнеста мана и листен пригор.

ИНОВОР®* съдържа най – съвременния SDHI  - Флуксапироксад, в комбинация с най-ефективния стробилурин на пазара – пираклостробин. Флуксапироксад се отличава от другите SDHI активни вещества с уникална мобилност  в растителните части. Силата му се дължи на способността да  преминава както през липофилните бариери на тъканите, тоест през восъчните така и през  хидрофилните бариери(на водна основа). Попадайки върху третираната повърхност, активното вещество образува кристални структури/депа, които прилепват към восъчния слой на растителните части на културата. Така той остава, без да зависи от метеорологичните условия, без да се изпарява или измива. Друго предимство на Флуксапироксад е способността му да се реактивира. Когато попадне влага върху образувалите се депа, те отделят нови порции активно вещество, което от една страна отново навлиза в растението и се разпределя в цялата био маса.

Второто активно вещество в състава на ИНОВОР®* е пираклостробин - най-ефективният стробилурин в своята група. Освен с фунгицидното си действие срещу болестите, той притежава и мощен физиологичен ефект. Изразява се в подобряване на физиологията на културата , както и блокира производството на етилен в растенията, който се образува при стресови абиотични фактори и води до преждевременното „Остаряване“ на листната маса. 

Тези активни вещества притежават отличен синергизъм, който осигурява широк спектър на контрол на болести, със силно изразен физиологичен ефект и дълготрайно действие.

Иновор®* е регистриран в Пшеница, Ечемик, Ръж и Тритикале.

Уникалната комбинация на тези активни вещества допринася за:

  • Комбиниран фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие
  • Отличен контрол на най-важните вредоносни болести по житни култури
  • Бързо абсорбиране от третираната листна маса
  • Продължително предпазно действие
  • Силно изразен зелен физиологичен ефект
  • Отлично решение както за първо, така и за второ третиране

ИНОВОР®* контролира безупречно видове септория, видове ръжда, мрежести петна, листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за доза на употреба са  -  Т1 – 75 мл/дка и Т2 – 90  - 100 мл/дка.

Иновор®*  е най-удачно да се прилага превантивно в първо фунгицидно третиране Т1 на житните култури, като осигурява дълъг период на защита на културата от всички икономически важни болести, и то на добра цена . Освен това допълнителният физиологичен ефект, който Иновор®* притежава подпомага културата да се справи с абиотичния стрес, който при суха пролет и големи температурни амплитуди затормозява културата в критични фази , когато се залагат генеративните органи и се формира бъдещия добив.

 

* Иновор®* е продукт и регистрирана търговска марка на BASF, дистрибутирана от Corteva Agriscience™