Corteva

Кои болести при съхранението на плодовете може да влошат качеството им

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 22.12.2022      765

Основните болести, развиващи се по време на съхранение при семковите овощни видове, са:

Запарване на плодовете – болестта се развива по време на съхранение. Причинява се от високи концентрации на токсични вещества и е с неинфекциозна етиология. Отначало повредите се наблюдават като светлокафяво петно по кожицата на плодовете, но по-късно се разрастват, обхващат цялата повърхност и проникват на дълбочина около 1 см в месестата консистенция на плода По-силно развитие има при условия на лошо проветряване, нарушен температурен режим, когато се натрупват големи дози метилов алкохол, ацеталдехид, оцетна киселина и други отровни газове. Силно проявление се наблюдава при прибиране на неузрели плодове от градини, торени с високи дози азот и обилно напоявани.

Друга болест по семковите овощни видове са Джонатанови петна – дължащи се на нарушен газообмен при запазване и съхранение на плодовете и по-рядко в градините. По кожицата на плода на мястото на лантицелите се явяват закръглени, леко вдлъбнати петна. Тъканите под кората завяхват и съхнат. Проявите се засилват при буйно растящи дървета, силни резитби, едностранчиво азотно торене, обилни поливки към края на вегетацията.

меко

Петна и гниене по плод на ябълки от сорта Златна превъзходна, причинено от меко (пеницилийно) гниене.

Пеницилийно или меко гниене на плодовете (Penicillium expansum). Това заболяване е най-масово разпространеното по плодовете при лагеруване и транспортиране. Причинява се от гъби от род Penicillium, водещи до появата  на сламеножълти, воднисти петна, издаващи миризма на алкохол по повърхността на плодовете. Гниенето обхваща бързо целия плод и прониква в дълбочина. По загнилите тъкани се образува бледозелена плесен, която по-късно придобива синкав оттенък. Вследствие повредите, месестата част на плода става кашеста. Благоприятни условия за развитие на  меко гниене се създават при висока влажност по време на запазване и транспортиране на плодовете.

 

сиво

Сиво гниене (Botrytis) по ябълки, причиняващо масово загниване при съхранението

Сиво (ботритисно) гниене по плодовете (Botrytis synerea)

Заболяването се проявявя по плодовете на семковите овощни видове. Смята се като втората по значимост болест, след мекото(синьо) гниене, причиняващо загниване по плодовете след беритба и съхраняването им при хладилни условия. Когато плодовете се транспортират за съхранение, заразените с ботритисно гниене плодове напълно загниват. Често инфекцията се разпространява от плод на плод по време на лагеруването, образуващи „купчинки” или „групички” от загнили плодове. Най-често заразата  съществува  върху отделни плодове в градините и се развива при съхранението,  като спорите на гъбата се запазват в разтвори използвани за предпазване на плодовете от други болести, развиващи се в месестата част. Затова прибавянето на ефективни фунгициди към разтворите, ще предотврати отчасти разпространението на болеста.

 

сърцевина

Вътрешност на ябълка със симптоми на гниене около семенната кутийка и семенна кухина, изпълнена с плесен

Друга болест е загниване на сърцевината на ябълка, която се  причинява основно от гъби от род Alternaria spp. Симптомите възникват в градините, но заразените плодове нямат външни симптоми и изглеждат нормално при съхранение. Когато заразен плод се разреже наполовина, се наблюдава запълване на семенната кухина или сърцевината с плесен на гъбата. Рядко се наблюдават симптоми  с почервеняване на части от плодовото месо, след продължително съхранение.

горчиво

Горчиво гниене (Trichotecium roseum) се среща най-често по време на запазването на плодовете. По-масово се нападат плодовете с  отворена чашка, която стига до семенната кутийка. Като симптомите могат да бъдат скрити - вътрешни и външни. Вътрешните симптоми се откриват при разрез на плода. Семенната кутийка е изпълнена от розов мицел, а по месестата част личи кафяво гниене. При външна проява на мястото на нараняването или повреда се развива кафяво гниене с розови купчинки по повърхността.

Мерки за борба, използвани за опазване на плодовете на овощните видове, срещу болести при съхранението

  • Да се спазват изискванията за технологична и оптимална беритбена зрялост на сорта, сортова чувствителност,  а също и всички профилактични и агротехнически мероприятия (като резитби, целесъобразно торене, регулиране на поливките преди беритбата и т.н.), които предпазват растенията от появата на заболявания.
  • При беритба плодовете да не се нараняват и да лагеруват само здрави плодове. При поява на симптоми на гниене да се отстраняват своевременно заразените плодове, за да се избегне инфектирането и опасността от загниване на останалите плодове.
  • Срещу мекото и сиво гнине и ограничаването им е ефективно дърветата да се пръскат с фунгициди с профилактично и лекуващо действие, като Фоликур  250 ЕВ-0,1 %. Последното пръскане трябва да е непосредствено преди беритбата на плодовете.
  • Пръскане на дърветата с 0,6 % разтвор на СаСl2 преди беритбата, трикратно, през две седмици в зависимост от сорта или потапянето на плодовете в 1 % разтвор на СаСl2 , за по 2 минути срещу пеницилийно гниене. След изсъхване плодовете да се съхранят възможно най-скоро в хладилна камера, при оптимална температура - 0  до 1-2° С и относителна влажност 85 - 90 %, като се внимава да не се наранят.
  •  Използват се също така и дезинфектанти: натриев хипохлорид -0,4 % или разтвор от беномил-0,2 % за 2 минути, в който плодовете се киснат, а също и дезинфекция на плодохранилищата със серен двуокис и формалин.
  • Има възможност за използване на биоагенти (щамове на Trichoderma) при извеждане на борбата със сивото гниене, както и използване на агенти за биологичен контрол срещу мекото гниене, можещи да заместят фунгицидните третирания и избягване възникване на резистентност към тях.