В България действа Програма за мониторинг на петнистокрилата дрозофила

Автор(и):  Иванка Иванова, гл. експерт ентомолог в ЦЛКР; Марияна Лагинова, директор в ЦЛКР
Дата: 16.03.2015      1728

Неприятелят петнистокрила дрозофила Drosophila suzukii Matsumura след анализ на риска е включен в Списък А2 на Европейската и Средиземноморска организация по растителна защита (ЕРРО) през 2011 г. Препоръката към страните членки е да извършат мониторинг на територията на страните си за изясняване ареала на разпространение и икономическото въздействие на този вид.

Поради голямата опасност за страната ни още през 2012 г. в Българската агенция по безопасност на храните, сектор “Растителна защита” бе изготвена Програма за мониторинг за петнистокрилата дрозофила в България. Следващите години Програмата за мониторинг обхвана нови райони за наблюдение – входни гранични пунктове, насаждения с гостоприемници, складове, плодохранилища и други.

D. suzukii е установен за първи път в България през юни 2014 г. чрез специално поставена за вида уловка в черешова градина в прогнозен пункт в Благоевград. През. август и септември в уловки за плодови мухи (Биолуре), заложени в смесено насаждение от череши, ябълки, круши, сливи и праскови в района на Благоевград, бяха уловени отново екземпляри на петностокрилата дрозофила. А през септември видът е констатиран със същата уловка в сливово насаждение в с.Търновлаг, Кюстендилско. През октомври в насаждения с ябълки и праскови в област Пловдив (с. Войводиново и в с.Калековец) също са уловени екземпляри на петнистокрила дрозофила. Видът е идентифициран в Централна лаборатория по карантина на растенията. При проведените проверки от фитосанитарните инспектори в трите района на залавяне няма повредени плодове.

През ноември D. suzukii е установена в зеленчукова борса в с. Първенец в помещение с домати, внос от Македония; киви, мандарини и грейпфрути с произход Гърция. В същият период видът е наблюдаван в зеленчуковата борса във Варна, в склад с лимони и портокали, внос от Турция и круши и грозде с произход Гърция.

Изводи от проведения мониторнг за D. suzukii:

  1. За първи път в България е установен неприятелят петнистокрила дрозофила Drosophila suzukii Matsumura, който представлява сериозна заплаха за производството череши, ягоди, малини, сливи, праскови, кайсии, грозде, киви и други плодове в нашата страна.
  2. Няма нанесени повреди по плодове в пунктовете за наблюдение.
  3. Предполагаем източник на зараза е движението на плодове в страната от борса Солун. В някои случаи може да се приеме, че причината за появата на неприятеля е близостта до магистралите и паркингите, тържища за плодове и зеленчуци.
  4. През 2015 г. мониторинга за петнистокрила дрозофила, осъществяван от фитосанитарните инспектори в БАБХ, ще продължи.
  5. Необходимо е, изготвянето на Национална програма за провеждане борба и контрол върху неприятеля.