Corteva

Запазете инвестициите си

Автор(и):  Суммит Агро
Дата: 19.10.2022      555

Активните вещества на голяма част от пестицидите (особено на инсектицидите) са чувствителни към pH на водата, в която се разтварят. Попаднали в неподходяща среда (pH), те търпят разпад, следствие на което губят ефективността си. 
Вкисляването на разтвора запазва стабилността на използваните активни вещества = запазват се инвестициите Ви. 

Фиксертоп pH е иновативен pH буфер, който е новото попълнение в листата на Суммит Агро.

За разлика от стандартните pH регулатори, буферът осигурява pH 5 на разтвора при доза 1 литър Фиксертоп pH на 1 тон вода, независимо от първоначалните й показатели.

Употребата на Фиксертоп pH води до по-добрата разтворимост на продуктите, както и до по-лесното и бързо усвояване на хранителните вещества от растенията.

Друго предимство на Фиксертоп pH е, че действа и като антиразпенител и омокрител.

За повече информация потърсете търговските представители на фирма Суммит Агро!