Corteva

Растително здраве при плододаващи овощни култури - ябълки и круши в планински условия

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.10.2022      459

На 14 октомври 2022 г. (петък)от 10:00 ч. до 12:30 ч. ще се проведе информационно-обучителен семинар на тема: „Растително здраве при плододаващи овощни култури - ябълки и круши в планински условия" в Смолян.

По време на семинара участниците ще се запознаятс важните фактори при създаването на овощна градина, различни агротехнически и растителнозащитни мероприятия при овощните видове, които са от съществено значение за здравното състояние на културите.

Във втората част на семинара ще бъдат представени очакваните условия за кандидатстване  по  подмярка 6.1„Стартова  помощ  за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020г.

Място на провеждане: гр. Смолян, Областна администрация-Смолян, бул. „България“ No 14, ет. 5, зала 504.

Организатори: Национална  служба  за  съвети  в  земеделието,Териториален областен офис (ТОО)-Смолян и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Смолян.


Програмата може да видите ТУК