Бактериалното кафяво гниене по картофите - нов карантинен вредител за България
Начин на разпространение - част 1

Автор(и):  Елка Димитрова, н-к отдел "Фитопатология и ФСД"; Милена Димова, гл. експерт в ЦЛКР
Дата: 16.03.2015      2791

Кафявото гниене по картофите е бактериално заболяване, причинявано от патогенната бактерия Ralstonia solanacearum.

Болестта е разпространена в Европа (Германия, Гърция, Италия, Румъния, Турция, Югославия, Великобритания, Испания, Холандия и др.), Азия, Африка и Америка.

Бактериалното кафяво гниене е вредоносна болест по културните растения от семейство Картофови за районите с тропичен и умерен климат, поради което нейният причинител е включен в карантинния списък на повечето страни. Големи икономически поражения са били наблюдавани по картофи, домати и тютюн в САЩ, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Египет и Южна Африка. Във Филипините през 1966-1968 г. общите загуби са били 15 % при домати, 10 % при патладжан и пипер и 2 – 5 % при тютюна. В Индия при производство на домати понякога се наблюдават тотални загуби.

Основни гостоприемници на патогена са картофи (Solanum tuberosum), домати (Lycopersicon esculentum), тютюн (Nicotiana tabacum), патладжан (Solanum melongena), пипер (Capsicum annum), банан (Musa paradisiaca), памук (Gossipium sp.), фъстъци (Arachis hypogaea) и рицин (Ricinus communis).

В Европа е разпространена раса 3 на Ralstonia solanacearum, която има ограничен кръг гостоприемници – картофи (Solanum tuberosum), домати (Lycopersicon esculentum), патладжан (Solanum melongena) и плевелните растения червено и черно кучешко грозде (Solanum nigrum и Solanum dulcamara).

Начин на разпространение:

  • Заразените клубени са основно средство за разпространяване на Ralstonia solanacearum. Развитието на болестта зависи от температурата /над 25 ºС са особено благоприятни за размножаването на бактерията/ и от влажността. В хладни условия заразените растения не проявяват симптоми, но са „резервоар” на бактерии и могат да предадат болестта в клубените под формата на латентна инфекция. Това води до нови огнища на зараза.
  • Бактерията се запазва до една година в почвата, полепнала по неизгнили растителни остатъци, селскостопански машини, оборудване, работен инвентар, обувки и складови помещения.
  • Дъждовните и поливни води разпространяват патогена в нови незаразени площи.
  • Бактерията прониква в корените на растенията през рани, получени от работните инструменти при култивирането на картофите и рани от почвени вредители - нематоди и насекоми.