Системи за отопление в оранжерии и напояване на оранжерийни зеленчуци

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 29.09.2022      261

На 30 септември 2022 г. (петък) от 10:00 ч. ще се проведе  онлайн семинар на тема: "Системи за отопление в оранжерии. Напояване на оранжерийни зеленчуци".

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с видовете системи за  отопление  в  оранжериите, с изискванията и основните технологични показатели,  ще  научат какво означава понятието „когенерация“ и  кои са факторите, които влияят върху загубата на  оплина. Ще бъдат представени основните начини за напояване на  оранжерийните зеленчуци и методите за регулиране на водния режим на почвата в оранжерията.

По време на втората част на семинара  участниците ще научат за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г.

Организатори на събитието са Националната служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Благоевград) и Институт по зеленчукови култури ”Марица”, Пловдив към Селскостопанска академия, София. Лектор е гл.ас. Боян  Арнаудов–Институт  по  зеленчукови  култури”Марица”, Пловдив към Селскостопанска академия.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/Kht4zyNvazsZhqPM7

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/83809240405

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Стилиян Рупов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Благоевград), тел: 0887 857 879, имейл: blagoevgrad.m@naas.government.bg 

Поканата и програмата за събитието може да видите ТУК