BASF финансира иноваторски решения в България

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 29.09.2022      270

Европейският лидер в научноизследователската и развойна дейност и най-голямата в света химическа компания BASF за втора година провежда проекта BASF Innovation Hub. Той обединява участници от 11 страни от Централна и Югоизточна Европа, включително България, които ще имат възможността да получат финансова подкрепа за идеите си. Други участващи страни: Австрия и Унгария (съвместно локално събитие), Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия и Словения (съвместно локално събитие), България, Гърция, Чехия и Словакия (съвместно локално събитие) и Румъния.

Тази година основната тема на състезанието е възобновяемите енергийни източници и проектът е фокусиран към въпросите на Зелената сделка и решенията на ключовите екологични предизвикателства на днешния ден.

BASF Innovation Hub 2022 подкрепя идеи, които покриват поне една от следните области:

• Чиста енергия (примери: цифрови решения, които се фокусират върху повишаване на ефективността на процесите и енергийната ефективност; решения за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в електроснабдяването (геотермални, соларни, вятърни); геотермална енергия и изолационни решения; оптимизиране на отоплението, охлаждането и вентилацията; декарбонизация на енергийните системи и насърчаване технологии с нулеви емисии).

• Интелигентни транспортни системи (примери: материали за литиево-йонни батерии; биогорива/добавки; материали за горивни клетки; електромагнитни непроницаеми материали; екологосъобразни, но устойчиви материали за корпуси).

• "От фермата до трапезата" (примери: технологии за прецизно приложение; консултантски услуги за цифрово земеделие; решения за цифрово земеделие; решения, които допринасят за по-устойчиви хранителни системи; селективни продукти за защита на културите; биологична защита на културите).

BASF Innovation Hub 2022 – локално и глобално ниво

BASF Innovation Hub 2022 - Събития на местно ниво. След фазата на кандидатстване, ТОП 5 местни отбора ще получат възможност да представят своите идеи пред локално жури, което ще определи победителя на местно ниво. Победителите в местните събития автоматично се класират и участват в Големия финал на BASF Innovation Hub 2022. Втората част от състезанието – уникален шанс за победителите да представят своите иновативни решения и стартъп идеи пред още по-широка аудитория и потенциално да осигурят допълнителна инвестиция за бъдещото си развитие.

Кандидатурите ще се приемат до 30 септември 2022 г. В първия кръг на състезанието жури ще избере най-добрата идея в България. През Ноември печелившата идея ще бъде представена на големите финали на BASF Innovation Hub заедно с най-успешните решения от другите страни. Победителят от кръга на местно ниво получава награда от 2 500 евро, а най-добрата идея от регионалния кръг печели 5 000 евро.

Повече информация за проекта и сроковете можете да намерите на: www.join-innovationhub.com, a допълнителни въпроси можете да задавате и на e-mail: hello@join-innovationhub.com

Ключови думи