Конкурс за иновации на АГРА 2015

Автор(и):  Нора Иванова, Редактор Растителна Защита /РЗ/
Дата: 13.03.2015      1581

В шест категории се състезаваха 50 продукта на 36 фирми и научни институти.

Наградените в конкурса за иновации, проведен в рамките на АГРА 2015 са общо девет, като пет от тях са на институти от състава на Селскостопанската академия. Участие взеха над 50 иновационни продукта в областта на селското стопанство в 6 раздела. 17 нови сорта растения са създадени от нейните специалисти през изминалата година.

Два от тях са победителите в категория „Сортови семена и посадъчен материал“. Това са новият червен винен сорт лоза „Кайлъшки рубин“ на Института по лозарство и винарство в Плевен и сорт пипер „Калоян“ на Института по зеленчукови култури „Марица“-Пловдив.

Другата награда в раздел „Машини, инвентар и технологии за растениевъдството“ бе за технологията за механизирано отглеждане и прибиране на сусам от големи равнинни площи на Института по растителни генетични ресурси-Садово.

В категория „Научни дейности и разработки“ е избран Института за криобиология и хранителни технологии, за създаването на оригинална напитка „Медовина“. Тя съдържа специално подбрани мед, дрожди, билки и плодове. Базира се на древния опит и модерните технологии за производство.

В раздел „Машини, инсталации и технологии в животновъдството“ е награден Института по планинско животновъдство- Троян и Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров", за модулна технология за машинно доене на кози.

Сорт пипер „Калоян“ - Сорт пипер с компактно разположени плодове – едновърхи, висящи, къси до сравнително дълги, широки до много широки плодове. Окраската в техническа зрелост е светлозелена, а в ботаническа – червена. Повечето плодове са с много гладка повърхност. Характеризира се с висока полска устойчивост към вертицилийно увяхване. Подходящ е за форсирано, ранно и средноранно производство. Продукцията на сорт Калоян е предназначена за консумация в свежо и преработено състояние (за пълнене).Отличава се с много добра беляемост на кожицата след преработка.

Лоза „Кайлъшки рубин“ - е средно, до късно-зреещ червен сорт, подходящ за производство на червени сухи вина, отличаващи се с рубинено червен цвят – плътни, хармонични и подходящи за стареене. Лозите са с повишена устойчивост на мана, оидиум и ниски зимни температури.