Държавни помощи за лозари, овощари и зеленчукопроизводители през септември

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.09.2022      217

От 1 до 16 септември стопаните могат да кандидастват за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. Финансовата подкрепа възлиза общо на  426 млн. лева за всички сектори и ще бъде изплатена до 28 септември 2022 г.


Извънредна помощ за сектор "Плодове и зеленчуци"от ЕС


Бюджетът в сектор растенивъдство е в размер 222 000 000 лв. и е  разпределен за следните плодове и зеленчуци (оранжерийни и полски):

ябълки, круши, кайсии (зарзали, праскови), нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини полски, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн.

Максимален интензитет на помощта е до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти.

За определяне размера на помощта, са взети предвид част от разходите, свързани с производство на първична селскостопанска продукция. Помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове култури, като покрива част от общото увеличение на производствените разходи на стопаните.

Помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички и тютюн е както следва:

• ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 2 779 лв./ха;

• сливи и десертно грозде – 2 779 лв./ха;

• домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан  – 2 880 лв./ха;

• пипер полски – 3 673 лв./ха;

• домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 68 060 лв./ха ;

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 538 лв./ха ;

• ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 19 330 лв./ха

• картофи, лук, чесън – 2 781 лв./ха;

• моркови, зеле, дини и пъпеши – 2 511 лв./ха;

• винено грозде – 449 лв./ха;

• маслодайна роза – 1 557 лв./ха;

• ориз  – 449 лв./ха;

• черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 449 лв./ха;

• салати и марули – 1 630 лв./ха;

• бамя – 2 242 лв./ха;

• тиквички – 1 758 лв./ха;

• тютюн  - 1 118 – лв./ха.

Втори прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната лозаро-винарска програма

От 12 до 20 септември 2022 г. се отворя втори прием за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС).

Mяркатa „Инвестиции в предприятия“ стана част от Националната лозаро-винарска програма през 2019 г., когато стартира първият прием, a сега ще бъде отворена за шести път. Държавен фонд „Земеделие“ ще работи със съкратени срокове, за да приключи обработката на проектите до 31.12.2022 г.

Допустимите за финансиране дейности по мярката са закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат е 2 000 000 евро.

Mярка за информиране в лозаро-винарския сектор

От 26 до 28 септември 2022 г., включително ще се проведе прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Мярката се прилага за втори път след въвеждането й в националната програма. Предвиденият бюджет за 2023 г. е над 1 милиона лева, като включва европейско и национално съфинансиране.

Мярката се прилага за информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол и/или схемата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.

Допустимите за финансиране дейности са свързани с провеждане на информационни кампании в медиите, изработване на информационни материали като брошури, дипляни, флаери, плакати, билбордове и др., създаване на уебсайт, участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции.

За подпомагане имат право да кандидатстват признати организации на производители на лозаро-винарски продукти, асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор, с не по-малко от двегодишна история считано от датата на първоначалната регистрация, както публичноправни организации, когато не са единствени бенефициенти на помощта.

Максимално допустимата стойност на един проект по мярката в рамките на настоящия прием е 200 000 лв., като в стойността са включени европейско, национално съфинансиране и самоучастие на кандидата.

Важно условие за кандидастване по тази мярка е, че ако кандидатите изберат да изпълняват дейности, свързани с вина без ЗГУ и ЗНП, те ще имат право единствено на финансиране от Европейския съюз в размер до 50 % от стойността на информационните им проекти. Ако кандидатите изберат дейности само за вина със ЗНП или ЗГУ, ще могат да получат до 50 % европейско финансиране и до 30 % национално съфинансиране.