Corteva

Растителнозащитни грижи при лозя през август

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 15.08.2022      2727

В този период лозите се намират от фенофаза „прошарване” до „узряване на зърната”.

мана

Мана по лозата

Болестта се развива, ако има валежи, обилни роси и понижаване на температурата. По застарелите листата болестта се появяват множество дребни мозаични петна, ограничени от нервите. По наедрелите зърна се проявява формата ”кафяво гниене”, която се разпространява откъм дръжките. Заразените зърна завяхват, покафеняват и се мумифицират. Прошареното, вече омекнало грозде, не се напада. Със застаряване на тъканите маната преустановява действието си.

За да се намалят последните прояви на болестта, е необходимо добро покритие на листната маса с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита:

Aлиал 80 ВГ - 75-330 г/дка; Бордо Микс 20 ВП – 0,5-0,6%; Винкер ВГ – 200 г/дка; Витене Трипло Р - 400 -450 г/дка; Витра 50 ВП, Куадрис 25 СК - 0.075-0,1% (75-100 мл/дка със 100л/дка работен разтвор); Купрохай 50 ВП – 0,15%; Делан 700 ВДГ – 0,05%; Димикс 500 СК - 30 мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ манкоцеб) или 34 мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ фолпет); Кабрио Топ – 0,15-% – интервал на третиране 7-10 дни - 0,2% през 10-14 дни; Микал Флаш – 0,3%; Моментум Екстра ВГ - 300 г/дка; Пергадо Мед 27 ВГ - 500 г/дка; Пергадо Ф – 0,2%; Профайлър 71,1 ВГ- 200-225 г/дка; Сфинкс Екстра, Виностар - 180 г/дка; Фолоу 80 ВГ, Фрилър 80 ВГ, Флоует 80 ВГ - 187,5 г/дка; Фолпан 80 ВДГ - 0,15 % ; Фунгуран ОН 50 ВП – 0,15%; Шампион ВП/ Макк 50 ВП /Шамп ВП – 0,15%; Делан Про - 300 мл/дка; Икуейшън Про - 40 г/дка; Косайд 2000 ВГ - 0,12 %; Леймай - 37,5 мл/дка; Метомор Ф - 100-150 мл/дка; Орвего - 80мл/дка; Пергадо Ф - 200 мл/дка; Ридомил Голд Р - 500 г/дка; Солофол - 188 г/дка; Цераксел - 250 мл/дка; Купроцин 35 ВП - 220-300 г/дка; Лието - 220-300 г/дка;  Зорвек-Винабел - 50 мл/дка; Топаз - 30мл/100л работен разтвор.

одиум

Брашнеста мана (оидиум)

Докато честите валежи благоприятстват заразяванията с мана по лозата, то топлото време, придружено с висока относителна влажност на въздуха, помага за развитието на брашнестата мана. По заразените с оидиум наедрели зърна се появяват тъмнокафяви петна, които се виждат при изтриване на прашестия налеп. Оидиумът се развива повърхностно, вътрешността на зърното остава здрава и продължава да расте, напуква ципата, семките се откриват, а част от сока изтича. След омекване и прошарване на зърната брашнестата мана вече не ги напада, а се развива само по чепките, колтуците и зелените върхове на леторастите.

При констатиране на зараза пръсканията продължават.

Разрешени продукти за растителна защита:

Акоидал ВГ - 0,25%; Вивандо - 20 мл/дка; Динали 090 ДК - 50-65 мл/дка; Кабрио Топ - 0,2%; Ориус 25 ЕВ, Династи 25 ЕВ, Тебумакс 25 ЕВ - 0,04%; Солфоликид 800 СК – 400 мл/дка при интервал на третиране 7 дни; 1210 мл/дка при интервал на третиране 10 дни; Талендо 20 ЕК - 20-25 мл/дка; Талендо Екстра - 7,5-25 мл/дка; Тиовит Джет 80 ВГ – 0.2% (след цъфтеж); Флинт Макс 75 ВГ - 0,016%; Фоликур 250 ЕВ, Хоризонт - 0,04%; Фолпан 80 ВДГ- 0,15 %, Серкадис - 15 мл/дка.

гниене

Сиво гниене

Най-типичните повреди от болестта по зърната се наблюдава в периода около узряването им. При зараза по зърната се появяват бледокафяви петна, на които кожицата се свлича лесно. Болестта бързо обхваща целия грозд и преминава върху съседния. При влажно време нападнатите растителни части се покриват обилно със сива плесен. Със зазряване на гроздето разпространението и степента на нападение от сивото гниене се увуличава.

При избистряне и прошарване на зърната се пръска с един от регистрираните фунгициди:

Кабрио Топ – 0,2%; Кантус - 100  гр/дка ; Пролектус 50 ВГ - 120 г/дка; Суич 62.5 ВГ - 0,08; Фолоу 80 ВГ, Фрилър 80 ВГ, Флоует 80 ВГ - 187,5  г/дка; Фолпан 80 ВДГ - 0,15 % ; Авалон - 250 мл/дка, Банджо - 100-150 мл/дка.

гроздов

Шарен гроздов молец

През  август до втората половина на септември летежът на пеперудите от третото поколение на неприятеля продължава. Гъсениците повреждат зазряващите и вече узрелите зърна на гроздето, като ги оплитат с копринени нишки. Вследствие на повредите се създават условия за проникване на причинителя на сивото гниене.

Да се третира при ПИВ: за десертни сортове 7-8 гъсеници на 100 ягориди , а за винени сортове 10-12 гъсеници на 100 ягориди.

Разрешени продукти за растителна защита:

Афикар 100 ЕК - 40 мл/дка; Децис 100 ЕК - 12,5-17,5 мл/дка; Дипел 2 Х - 0,1%; Ефциметрин 10 ЕК, Цайпер 10 - 40 мл/дка; Карате Зеон 5 КС - 0,02%; Кораген 20 СК, Волиам - 15 -27 мл/дка; Магеос - 10 г/дка; Рапакс - 75-100 мл/дка; Суми Алфа 5 ЕК, Сумицидин 5 ЕК - 0,025%; Форей 48 Б - 0,15%; Циклон 10 ЕК  - 50 мл/дка;  Цитрин Макс, Циперкил 500 ЕК, Циперт 500 ЕК, Поли 500 ЕК - 6 мл/дка; Шерпа 100 ЕК - 40 мл/дка, Делмур - 50 мл/дка, Кеду - 40 мл/дка.

акар

Жълт лозов акар

През  август се наблюдава застъпване на популациите от няколко поколения. При силно нападение листните петури на лозите се деформират, стават груби и при смачкване хрущят. Температури над 32-35°С са летални за популациите на акара. През първата половина на септември, женските преминават под старата кора на лозовите растения, за да презимуват.

Третира се срещу възрастни и ларви при достигнат ПИВ - 9-10 бр./лист - до края на месец август.

Разрешени продукти за растителна защита:

Аполо 50 СК - 30-40 мл/дка; Нисоран 5 ЕК - 0,05 %; Данитрон 5 СК  - 100 мл/дка; Ширудо (бивш Масай ВП) - 25 г/дка.