Corteva

Растителнозащитни грижи при овощни култури през август

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 14.08.2022      942

Обичайно сухото и горещо време през  август ограничава разпространението на редица гъбни болести по овощните култури и лозята, но и е причина за узряване на плодовете в съкратени срокове.

През август при късните сортове овошки не трябва да се подценява вредната дейност на последното поколение плодови червеи. Условията през месеца ще бъдат подходящи за увеличение популацията на акарите. В лозовите масиви е необходимо да се следи за появата и плътността на гъсениците от третото поколение на шарения гроздов молец. Растителнозащитните пръскания през месеца трябва да се провеждат през по-хладните часове на деня с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене и беритра на културите.

Семкови овощни видове

ябълка

Брашнеста мана по ябълката

Брашнеста мана по ябълката

Болестта се развива при широк температурен диапазон, но над 33°С развитието и спира. При заразяване с локалната форма по листа се образуват петна със сивобелезникав налеп. Нарастването в мястото на повредата спира, вследствие на което листата се деформират, а по-силно нападнатите листа окапват. Патогенът напада и плодовете, където се образуват бели налепи. По-късно кората под петната некротира.

За предпазване от локални заразявания от брашнестата мана е необходимо системно пръскане на дърветата. В градини с по-силно нападение да се извършат комбинирани третирания и срещу неприятелите.

Разрешени продукти за растителна защита: БЕЛИС ВГ - 80 г/дка; ЕМБРЕЛИА - 150 мл/дка; СКОР 250 ЕК - 0,02%; СЕРКАДИС - 15 мл/дка; ФЛИНТ МАКС 75 ВГ - 0,02 %.

Бяла американска пеперуда

През август продължава развитието и вредната дейност на второно поколение на неприятеля. Повредите, нанесени от гъсениците на това поколение, са много по-големи в сравнение с тези от  първото поколение. След като се изхранят гъсениците, какавидират под напуканата кора, по стволовете на дърветата или плитко в почвата и остават да зимуват там.

При ниска плътност гъсеничните гнезда механично се изрязват, изнасят от насаждението и се изгарят, а при висока -  срещу новоизлюпените гъсеници се провежда химично третиране.

Разрешени продукти за растителна защита: ДИПЕЛ 2 Х – 0,1%, РАПАКС - 100-200 г/дка

червей

Ябълков плодов червей

Ябълков плодов червей

Вредната дейност на гъсениците от второто поколение на неприятеля продължава през целия август и чак до края на септември. За пълното си развитие гъсениците от това поколение повреждат семките и семенната кутийка и напълно унищожават  плода.

Третира се в момента на излюпване и вгризване на първите гъсеници. Праг на икономическа вредност (ПИВ) за второ поколение: 1,5-2% пресни вгризвания в плодовете.

Разрешен продукт за растителна защита: ДЕКА ЕК - 30 мл/дка; ДЕЛЕГАТ 250 ВГ - 250 г/дка; ДЕЦИС  100 ЕК - 7,5-12,5 мл/дка; ИМИДАН 50 ВГ - 150 г/дка;СУМИ АЛФА ЕК(СУМИЦИДИН) - 0,02 %; ШЕРПА 100 ЕВ - 300 мл/дка.

Кръгломиниращ молец

През  август се развива третото поколение на неприятеля, а през септември се появява и частично четвърто. Гъсениците от тези поколения минират най-горните листа от короната на дърветата. При допускане на силно нападение дърветата преждевременно се обезлистват, остават с дребни, недоизхранени плодове, залагат по-малко пъпки за следващата година и имат недоузряла едногодишна дървесина, която може да измръзне през зимата. Ако нападението се повтори в няколко последователни години, дърветата се изтощават и изсъхват.

Третира се  при масово излюпване на гъсениците и ПИВ: 2-3 броя яйца и мини на лист.

Разрешени продукти за растителна защита: АФЪРМ ОПТИ - 200 г/дка; ДЕЛЕГАТ 25 ВГ - 30 г/дка; ЛАМДЕКС ЕКСТРА - 60-100 г/дка; МЕТЕОР - 60-90 мл/100 л вода; МОСПИЛАН 20 СГ - 20 г/дка; СУМИ АЛФА 5 ЕК/СУМИЦИДИН 5 ЕК - 0,02%.

бълха

Повреди от обикновена крушова листна бълха

Обикновена крушова листна бълха

През този месец се наблюдават смесени популации от възрастни, ларви и нимфи на неприятеля. Те образуват плътни колонии и смучат сок от листата, летораслите и плодовете, отделят „медена роса”, върху която се развиват чернилни гъбички. Засегнатите листа и леторасли почерняват, а плодовете губят пазарната си стойност. Обикновената крушовата листна бълха нанася не само преки повреди, но и пренася опасна микоплазмена болест, която причинява изсъхване и загиване на крушовите дървета.

Третира се при ПИВ : 4-6% леторасли с колонии от ларви и възрастни.

Разрешени продукти за растителна защита: АПАЧИ ЕВ - 37,5-120 мла/дка, МАСАИ ВП - 25 г/дка, ОВИТЕКС - 2000 мл/дка, НАТУРАЛИС -100-200 мл/дка, ЛАМДЕКС ЕКСТРА 80-100 г/дка, ДЕЦИС8 100 ЕК - 12,25 мл/дка, ВАЗТАК НОВ - 2- мл/дка, ДЕКА ЕК - 75 мл/дка.

Калифорнийска щитоносна въшка

През  август започват да се  раждат  ларвите от трето поколение. Около едно трета от тях изпадат в диапауза и остават да зимуват. Останалата част се развиват до възрастни, които се появяват в края на септември. Повредите по плодовете се изразяват в поява на червени, кръгли петънца, в средата с бяла точица (щитчето на въшката). Тези повреди нямат голямо икономическо значение.

Стратегия за контрол на вредителя: При констатирана плътност над ПИВ:10 бр./100 см клонка или 2-3 бр. нападнати плодове, се третира срещу възрастните мъжки и подвижните ларви първа възраст.

Разрешени продукти за растителна защита: ДЕКА ЕК / ДЕША ЕК/ДЕНА ЕК - 50-75 мл/дка; МЕТЕОР - 90 мл/100 л.вода; МУЛИГАН - 30-50 мл/дка; ОВИТЕКС - 2000 мл/дка; БЕЛПРОЙЛ-А - 0,375-1,5 л/дка.

Листни въшки

Продължават да вредят възрастни и ларви, като смучат сок от листата и от връхните части на летораслите. През  август поради високите температури на въздуха и ниската атмосферна влажност намножаването на листните въшки е забавено и те могат да изпаднат в депресия.

Пръска се при ПИВ:

Ябълки, Круши: колонии от Aphis spp - 10-15 бр./100 леторасти; колонии от Dysaphis spp. - 5 бр./100 леторасти.

Праскови: колонии - видове от Myzus spp., Brachycaudus spp. - 5% нападнати леторасти; колонии - видове от Hyalopterus spp.- 15% нападнати леторасти.

Сливи: колонии - видове от Hyalopterus spp., Phorodon - 15 бр./100 клонки или 15% нападнати леторасти; колонии - видове от Brachycaudus spp.- 5 бр./100 клонки или 5% нападнати леторасти.

Разрешени продукти за растителна защита: ДЕКА ЕК/ДЕША ЕК/ДЕНА ЕК - 30 - 50 мл/дка; Ефория 045 ЗК - 150 мл/дка; КАЛИПСО  480 СК - 0,02%; КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ/НИНДЖА /ФОРЦА - 40-60 г/дка; ЛУЗИНДО  40 ВГ - 0,025%; МАСАЙ ВП - 25 г/дка; Мовенто 100 СК - 0,1%; ОВИТЕКС - 2000 мл/дка; ПРОТЕУС О-ТЕК - 0,05-0,06%; ТЕПЕКИ - 14 г/дка.

Червен овощен акар

Оптимална температура за развитието на акара е 19-22°С, температури над 31-37°С оказват  неблагоприятно влияние. През  август се наблюдава вредна дейност на летните поколения на червения овощен акар. При силно нападение листа стават със златистокафяв цвят и преждевременно окапват. Нанесените повреди от листните въшки влошават количеството и качеството на продукцията, както и изхранването на плодните пъпки и леторастите за следващата година.

Третира се при ПИВ:

Ябълка: 3-4 бр./подвижни форми на лист.

Круша: 3-4 бр./ подвижни форми на лист. - началото на нарастване на плодовете; 5-7 бр./ подвижни форми на лист. - след началото на нарастване на плодовете.

Праскова - 4-5 бр./ подвижни форми на лист.

Слива - 3-5 бр./ подвижни форми на лист.

Разрешени продукти за растителна защита: АПАЧИ ЕВ - 100 мл/дка, ВЕРТИМЕКС - 100 мл/дка, ВОЛИЗАМ ТАРГО - 75 мл/дка, МАСАЙ ВП - 25 г/дка, ВАЛМЕК -50-120 мл/дка(праскова), 37,5-120 мл/дка(круша), 60-96 мл/дка(ябълка), ВЕРТИМЕК 018 ЕК -150 мл/дка(ябълка).

праскова

Костилкови  овощни видове

Брашнеста мана по прасковата

През летните месеци се наблюдават силни атаки от болестта. Тогава младите листа се заразяват от долната страна, а по горнат и върховете на летораслите се появяват многобройни, ъгловати, хлоротични, локални петна, покрити от долната страна с брашнест налеп. Нападнатите листа силно се деформират, а при висока плътност некротират и опадват. В този период плодовете не се заразяват.

Третиране се провежда при откриване на първи петна. За да се намали заразата от патогена през следващата година е необходимо нападнатите леторасти да се изрежат и изгорят.

Разрешените продукти за растителна защита: ЛУНА ЕКСПИРИАНС- 50 мл/дка, СКОР 250 ЕК - 20-30 мл/дка, СИГНУМ - 30 г/дка, СИСТАН 20 ЕВ - 30 мл/дка, СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ - 65 – 200 мл/дка, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ - 600 г /дка, ТОПАЗ 100 ЕК-0,03 %.

Късно кафяво гниене

През летните месеци степента на нападение от патогена намалява. При благоприятни условия за развитие на болестта ( повишена влажност и умерено високи температури ) по плодовете се явяват кафяви петна, които се разрастват и могат да обхванат целия плод. Повредените тъкани са кафяви, изгнили, с концентричните кръгове, покрити от жълтобели или пепелносиви спорообразуващи туфи. При ниска влажност целият плод се сбръчква и мумифицира.

Третира се  при благоприятни условия за развитието на болестта и при поява на първите симптоми.

Разрешените продукти за растителна защита: ЛУНА ЕКСПИРИАНС- 50 мл/дка, СКОР 250 ЕК - 20-30 мл/дка, СИГНУМ - 30 г/дка, СИСТАН 20 ЕВ - 30 мл/дка, СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ - 65 – 200 мл/дка, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ - 600 г /дка, ТОПАЗ 100 ЕК-0,03 %.

сливов

Сливов плодов червей

Сливов плодов червей

Продължава летежът на пеперудите, вгризването и изхранването на гъсениците от второто поколение на неприятеля. Гъсеницата поврежда най-късните сортове сливи, като изгризва галерия в месестата част на плода, около костилката. За да завършат развитието си, гъсениците от това поколение повреждат 1-2, а в отделни случаи - и 3 плода. Повредените плодове преждевременно окапват.

Третира се в началото на излюпване и вгризване на гъсеницата и ПИВ за второ поколение: 1,5-2  % пресни вгризвания в плодовете;

Разрешени продукти за растителна защита: АФЪРМ ОПТИ - 250 г/дка, ДЕКА ЕК 50-70 мл/дка, ДЕЛЕГАТ 250 ВГ - 300 г/дка, ДЕЦИС 100 ЕК -7,5-17,5 мл/дка, ИМИДАН 50 ВГ - 150 г/дка, КОРАГЕН 20 СК - 16-30 мл/дка, СУМИ АЛФА 5 ЕК - 0,02 %.

Източен плодов червей

През месеца протича развитието на трето и четвърто поколение на неприятеля. Гъсениците от тези поколения повреждат плодовете. В мястото на вгризване се вижда потъмняване на тъканите и екскременти, омотани в копринени нишки. Повредените плодове загниват, дават признаци на преждевременно узряване и окапват.

Третира се при ПИВ:

през вегетацията – 10-15 бр. пеперуди /уловка/седмица;   

млади градини – 2-3% нападнати леторасти от гъсеницата;

плододаващи градини - 5% повредени леторасти или 2-4% нападнати  плодове от гъсеницата.

Разрешени продукти за растителна защита: АВАНТ 150 ЕК - 33,3 мл/дка, АГФЪРМ ОПТИ - 200 г/дка, ВОЛИАМ ТАРГО - 75 мл/дка, ДЕКА ЕК - 50-70 мл/дка, ДЕЛЕГАТ 250 ВГ - 30 г/дка, ДИПЕЛ ДФ - 75-150 г/дка, ЛАМДЕКС ЕК7СТРА - 70 г/дка, КОРАГЕН 20 СК - 16-30 мл/дка, СУМИ АЛФА 5 ЕК - 0,02 %.

Прасковен (клонков) молец

През август започват да летят пеперудите от трето поколение, като имагинирането им завършва към средата на октомври. Гъсениците от това поколение се развиват изцяло в плодовете. Те се вгризват откъм дръжката на плода, хранят се с плодовото месо и образуват широки вдлъбнатини близо до кожицата.

Третира се  при ПИВ - 3% повредени плодове от гъсениците.

Разрешени продукти за растителна защита: ДЕЦИС 100 ЕК - 8,75– 12,25 мл/дка; КОРАГЕН 20 СК - 16 – 30 мл/дка; АВАНТ 150 ЕК - 33,3 мл/дка, АФЪРМ ОПТИ - 200-225 г/дка.

оса

Вишнева листна оса

Вишнева листна оса

В началото на август се появяват осите от трето поколение, като развитието им продължава до октомври. Лъжегъсениците прогризват горния епидермис и се хранят с паренхима на листата, без да засягат долния епидермис и нервите. Повредените листа покафеняват, изсъхват и окапват. След изхранването лъжегъсениците се заравят в почвата, където зимуват в землист пашкул.

Третира се  срещу възрастните преди яйцеснасяне и срещу лъжегъсениците непосредствено след излюпване. За намаляване на плътността на зимуващите ларви през есентта  почвата се  обработва.

Разрешени продукти за растителна защита: ДЕКА ЕК - 30 мл/дка.