Corteva

Обявен е камалитет на ливадната пеперуда за територията на страната

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 27.07.2022      976

През последнитe седмици се наблюдава масово намножаване на ливадната пеперуда (Loxostege sticticalis) по слънчогледа и царевицата в Северна България. Някои региони на Добричка област, като Крушарско, в посока Силистра, Житница, около Владимирово, Минково и Медово са доста засегнати от неприятелят. Министърът на земеделието обяви камалитет на ливадната пеперуда на територията на страната и разреши извеждането на борбата с този неприятел.

Каламитет в развитието на пеперудата се среща през определени периоди, особено когато има благоприятни условия за развитието на неприятеля, като продължителна гореща есен, последвана след това от топла зима. В периоди на увеличаване на популацията и масово намножаване ливадната пеперуда може да доведе до 60% намаляване на добива, а понякога и до напълното му компрометиране.

Неприятелят е посевместно разпространен в България. Гъсениците повреждат растения от 35 семейства, нападат предимно слънчоглед, но повреждат и царевица, цвекло, бобови, грах, житни, коноп, треви и просо, сорго и картофи. Този неприятел уврежда и над 200 вида диворастящи растения.

повреди

Гъсениците на ливадната пеперуда се хранят с надземните части на растенията, листа, цветове и завързи, оплитайки ги в паяжинни нишки.

Повредите, които нанася неприятелят, се забелязват първо по листата, които покафеняват. Ларвите от първа, втора и трета възраст се хранят с мезофила на листата, като оставят само централните жилки. При наличие на големи популации се унижожават листата и стъблата на целите растения, особено на култури гостоприемници като соя, слънчоглед и овес.

пеперуда

Ливадната пеперуда обикновено развива между 3 и 4 поколения годишно, като летежа на първото поколение е основно април, май и юни, летежът на второто поколение е юли – август, а третото (четвъртото) е август – септември, октомври. Най-масов е летежът през юни-юли. Възрастните са активни предимно през нощта. Женските снасят своите яйца (150-160 яйца) от долната страна на листата.

Стратегия за контрол на вредителя

Икономическият праг на вредност е около 5-10 гъсеници/м2. Гъсениците извършват масова миграция. Какавидират в почвата и зимуват като гъсеници в пашкули в почвата.

За ливадната пеперуда е характерно периодично масово намножаване.

Разрешени продукти за растителна защита

Със заповед на министъра на земеделието от 21 юли т.г. се наложи срок до 30 юли за прилагане на незабавни мерки върху нападнатите площи от ливадна пеперуда. Ако се установи, че срокът за справяне с опасността е недостатъчен, то той ще бъде незабавно удължен. Приложен е и списък с продукти с ограничена и контролирана употреба за защита срещу ливадна пеперуда.

При наличие на гъсеници във възраст II-III и III-IV, както и по време на вегетация, се използват Суми алфа 5 ЕК, Сумицидин 5 ЕК, Оазис 5 ЕК - препарати, съдържащи 50 г/л есфенвалерат с наземна техника при спазване на определените мерки за опазване на пчелите.

Разрешенията за въздушно пръскане с авиационна техника са само за третиране с биологични продукти за растителна защита с активното вещество Бацилус Турингиензис. Те са: Дипел ДФ, Дипел 2х, Рапакс, Рапакс – AS и Форей 48 Б.

Преди да започне пръскането на увредените и засегнати посеви, земеделските стопани трябва уведомят пчеларите за предстоящите дейности. Те трябва да затворят или покрият кошерите в дните и часовете на третирането.