Corteva

Фестивал на малината – за седми път в Лозница

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.07.2022      506

Седмото Национално специализирано изложение за ягодоплодните и традиционен Фестивал на малината Лозница 2022 ще се проведат на 22 и 23 юли 2022 г.

В рамките на два дена изложението тази година ще обърне специално внимание на обиколките на полеви демонстрации, интегрираната борба с използване на ентомофаги (наскеоми срещу насекоми), както и на вредители с нехичмични средства в съответствие с европейските директиви за намаляване на пестициди. На фестивала ще бъдат представени и дигитални системи за управление, контрол и отчитане на добивите, мобилна производствена линия за прибиране, сортиране, етикиране и опаковане ан ягодоплодни, както и средства за защита от неблагоприятни климатични условия, като зимни измръзвания, слани, градушки и суша. Презентации ще има на водещи фирми в прецизното напояване и дигитално управление на торенето, а нови сортове малини и ягоди също се бъдат важна част от изложението.

Наред с официалната програма посетителите ще могат да изберат най-успешен берач на малини, да се насладят на богата фолклорна програма от региона на община Лозница, да опитат био продукти, мед и най-вкусното малиново сладко. Ще има и награждаване на най-добре представили се производители на ягодоплодни от страната в категории – най-добър щанд, най-едри, най-вкусни и най-атрактивни плодове и продукти от тях.

Очакват ви още много други изненади за деца и възрастни, организирани от Българска Асоциация на Малино-производителите и ягодоплодните съвместно с Община Лозница.

 

ПРОГРАМА